Home

Пројекти у току

Објавио ПЕТИЦА | Датум: окт 26 2017

e-dnevnik
ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ

Учешћем у пројекту ,,Унапређење квалитета наставе – развој компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – сарадњом до знања,“ Школа ће наставити своју стратегију развоја и у овој години, јачајући стечене компетенције кроз сарадњу са другим школама и институцијама образовања.

У школској 2017/18.години Школа је узела учешће у пилот пројекту ,,Електронски дневник“ Министарства просвете науке и технолошког развоја. У континуираној сарадњи са ауторима електронског дневника допринећемо процесу доградње постојећег модела. Јачајући дигиталне компетенције наставника омогућићемо ефикаснију комуникацију са родитељима ученика, као и већу транспарентност у сопственом раду.

У школској 2017/18. години учествујемо и у пројекту „Основи безбедности деце“ . Сарадњом два министарства, Министарства полиције и Министарства просвете, науке и технолошког развоја осмишљен је напред наведени пројекат који има за циљ подизање свести на виши ниво о безбедности и безбедносној култури ученика. Овај програм се реализује у сарадњи са Полицијском управом Ужице у четвртом и шестом разреду .

Школа ће у сарадњи са саветовалиштем за младе Дома здравља у Ужицу реализовати Пројекат ,,Слушам, чујем, разумем – вештине комуникације и мирног решавања конфликата“. Рок септембар-децембар 2017.

Школа ће наставити активности из прoјекта „Покренимо нашу децу“- свакодневним петнаестоминутним физичким активностима у разредној настави.

Прoјекат „Покренимо нашу децу“ (ВИДЕО)

Оставите коментар