Home

Примери добре праксе


 ШКОЛСКА 2017/18.

ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА
ЧАС ГЕОГРАФИЈЕ У V РАЗРЕДУ

Данашњи час географије у одељењу V2 био је мало другачији од претходних.
У циљу вршњачке едукације, ученице VIII2 – Кристина Мишовић, Јана Аврамовић, Милица Бешевић и Јелена Јездић, одржале су час географије својим млађим другарима.
Час утврђивања – Васиона и Земља, протекао је на један необичан начин. Ученице су на занимљив начин постављале питања, наводиле децу на логичко размишљање. Највише пажње је привукао лепо урађен пано о Месечевим менама, као и модели Месеца на којима су деца објашњавала његове различите положаје.

Гордана Анђић, наставник географије

НАША БИБЛИОТЕКА

Ове школске године школску библиотеку води професор разредне наставе Јасминка Јојић која је током септембра месеца поделила чланске карте заинтересованим првачићима који свесрдно помажу старијим члановима у сређивању колекција. Овим путем се захваљујемо и родитељима на разумевању и подршци.
Поред мноштва разноврсних књига у чији свет ће ускоро закорачити, овде ученици наше школе могу да уче, раде домаће задатке и уђивају у популарној литератури. Два пута недељно, по жељи и чешће, ради школски биоскоп, када се пројектују филмови и видео материјали везани за узраст и школско градиво.
Ускоро и са новим пројектима, изненађењима и наградним квизовима, један читалачки поздрав из библиотеке.

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ШКОЛСКА 2016/17.

изводи наставу: Весна Богосављевић – педагог Школе

NTC-систем учења

Пре 5 година у ОШ,,Слободан Секулић“Ужице организован је тродневни семинар NTC-систем учења на коме је био присутан велики број наставника из школе. Заинтересованост за овај начин рада временом постаје све већa, па је професор разредне наставе Милан Баковић, за потребе Учитељског друштва у Ужицу, организовао исти семинар .
Од тада он са својим ученицима ради по овом систему учења. У сарадњи са творцима овог система, Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању, најпре организује летњу школу за даровите ученике као и две ,,школице“ за ученике из ужичких основних школа.  Захваљујући овом раду од аутора је добио сертификат као главни координатор за Златиборски округ .
Сви ученици из одељења врло успешно користе овај начин рада. Овакав начин им је занимљивији и лакши да савладају градиво.  Брзо и једноставно,  кроз игру,  у току часа усвајају градиво. Све радове ученика Баковић чува и исте ученици користе када одговарају  (у виду електронског портфолиа). Неки од часова су снимљени (могуће је видети њихов рад на самом часу).  Овај начин рада (асоцијативни) користио је у наставним предметима: српски језик, свет око нас и природа и друштво. Садашња генерација ученика IV разреда  друга је генерација са којом ради на овај начин.  На Наставничком већу у школи презентовао је асоцијативно учење као пример добре праксе, приказујући мапе ума које су направили ученици,  а и сами ученици су демонстрирали усвојеност градива коришћењем мапа ума. Неки од њих користили су мапе ума у предметној настави за лакше усвајање градива и одговарање.
Сваки ученик поседује збирку својих радова са фасциклама. Обухваћени су сви ученици,  па и ученица која ради по ИОП-у. Са овим начином рада упознати су и родитељи ученика током првог разреда.  У почетку су били скептични не знајући о чему се ради, међутим,  данас овакав систем рада фаворизују и распитују се да ли би могао бити настављен и у старијим разредима.

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ – ШКОЛСКА 2014/2015.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – IV РАЗРЕД

У сврху пријемчивијег представљања и обрадe историјских садржаја ученицима из свих наставних области, у основне школе уводе се иновативни наставни модели, као што је подела на тематске недеље.
Сматра се да нови задаци, који се данас постављају школи, могу бити успешно реализовани уз помоћ дидактичких иновација, и то у највећој мери оних које се односе на саму наставу. У васпитно-образовном процесу, иновације воде ка квалитетнијој и ефикаснијој настави кроз уношење нових елемената са становишта циљева, садржаја, метода, облика и васпитно-образовних техника. Иновације сe посматраju кроз наставне моделе који у раду означавају скуп начина и поступака у организацији и извођењу наставе. Они треба да обезбеде синхроно дејство две главне компоненте наставе: учења и поучавања. Насупрот класичним наставним моделима, са једнозначним и ригидним односима у настави који се одвијаја под будним оком наставника, новим модели уважавају различитост поменутих компоненти и разноврсним наставним поступцима усклађују њихово међусобно деловање.
Полазиште иновативних модела којима се обрађују историјски садржаји чини интеграција нових приступа садржајима, начинима и поступцима поучавања. Они укључују хеуристичко и проблемско поучавање, учење кроз истаживање, рецепцију и креацију, визуализацију градива разним структурно-графичким елементима, као и разноврсне активности ученика у свим фазама наставе: израду историјских мапа, ленти времена, истраживање породичне историје ученика, поставку етно-кутка са примерима делова ношњи и изложбу старих предмета као историјских извора, израду макете средњовековног дворца и др. Посебна значајност дата је методи игре. Током примене игре у настави историјских садржаја пажња се не усмерава на сценско-извођачки поступак, већ се игра посматра као ученичка активност у којој је примарно стицање знања о прошлости. Успешност се темељи на конструкцији приче уз помоћ доступних историјских извора и садржаја, при чему је важно разумети различите тачке гледишта. На тај начин омогућава се да „ситуације из прошлости постану велике слике о епохама виђене као низ промена у времену, а не као статичне визије“ . Дакле, сценске игре симулације у учионичком простору, игровни прикази, музицирање и већ поменуте активности имају задатак да подстакнуто сазнајно искуство што успешније преобликују у знање.
Један овакав час одржан је ове последње недеље јануара школске 2014/2015. године, у којој смо прославили нашу школску славу – Савиндан. Час су нам представили учитељица Љубица Аничић и одељење IV3.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

ОДЕЉЕЊЕ II2 (Физичко васпитање)

КОПНЕНИ БИОМИ (Биологија-Географија)

МЕРЕЊЕ КРВНОГ ПРИТИСКА (Биологија)

ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ (Физика/Биологија)

ЈАВНИ ЧАС из Музичке културе