Home

Обавештења за родитеље и ученике


Школски календар значајних активности у школи 2017/18.

Табеларни календар рада за основне школе школске 2017/18. године


Образовно васпитни рад остварује се у два полугодишта.
Прво полугође почиње у петак, 01.09. 2017. а завршава се у среду, 31.01.2018.
Друго полугође почиње у понедељак, 12.02.2018. а завршава се у четвртак, 31.маја за ученике осмог разреда, односно у четвртак, 14.јуна 2018.године за остале ученике.
Образовно васпитни рад за ученике од I до VII-ог разреда, оствариваће се у 36 петодневних наставних седмица,односно 180 наставних дана.
Образовно васпитни рад за ученике VIII-ог разреда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
Због неједнаког броја дана у седмици који је прописан школским календаром школа ће:
у уторак, 07.новембара 2017. реализовати наставу по распореду од четвртка , a
у среду, 08.новембра 2017. наставу по распореду од петка.
План надокнаде наставних дана који ће током године бити искоришћени за реализацију наставе у природи и екскурзија, уколико се реализују, накнадно ће се решити.
Јесењи распуст почиње у четвртак, 09.11. 2017.а завршава се у петак, 10.11. 2017.године
Зимски распуст има два дела –први део почиње у среду,03.јануара 2018.године, а завршава се у понедељак, 08.јануара 2018.године, а други део почиње у четвртак, 01.фебруара 2018.године, а звршава се у петак, 09.фебруара 2018.
Пролећни распуст почиње у понедељак, 02.априла 2018.године, а завршава се 09. априла 2018.
Летњи распуст почиње 31. маја за ученике осмог, односно, 15. јуна за ученике осталих разреда.
Организација и спровођење пробног завршног испита реализоваће се 13.и 14.априла.
Организација и спровођење завршног испита реализоваће се од 18.19. и 20. jуна.

Празници који се славе :
 21. 10. 2017.  Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату–наставни дан, осим суботе и недеље  (радно)
09. до 11. 11. 2017. Дан примирја у Првом светском рату (нерадно)
27. 01. 2018.  Свети Сава –Дан духовности – (ненаставни дан – радно)
15. и 16. 02.2018. Дан државности (нерадно)
22. 04. 2018.  Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у II светском рату (радно)
01. и 02.05.2018. Празник рада (нерадно)
09. 05. 2018.  Дан Школе – Дан победе (радно)
28. 06. 2018.  Видовдан – саопштавање успеха (радно)
08. новембра 2017.  Први класификац.период – – Дан просветних радника, Дан замене улога
19. априла 2018. Трећи класификациони период .

Припремна настава: реализоваће се у јуну месецу за ученике осмог разреда, а у августу за ученике петог, шестог и седмог разреда који буду упућени на поправни испит.
Успех ученика за I полугодиште биће саопштен: 02.фебруара 2018.године.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно не раде на први дан крсне славе, на први дан Божића и у дане ускршњих празника.

Knob ForwardОбавештење за родитеље 2017.