Home

ПРОЈЕКТИ У ТОКУ


ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ

 

Учешћем у пројекту ,,Унапређење квалитета наставе – развој компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – сарадњом до знања,“  Школа ће наставити своју стратегију развоја  и у овој години, јачајући  стечене компетенције кроз сарадњу са другим школама и институцијама образовања.

У  школској  2017/18.години Школа је узела учешће у  пилот  пројекту ,,Електронски дневник“  Министарства просвете науке и технолошког развоја.   У континуираној сарадњи са ауторима  електронског дневника допринећемо  процесу  доградње  постојећег  модела.  Јачајући дигиталне компетенције наставника  омогућићемо   ефикаснију  комуникацију  са родитељима ученика,  као и већу транспарентност у сопственом раду.

У школској 2017/18. години учествујемо и  у пројекту    „Основи безбедности деце“ .   Сарадњом два  министарства, Министарства полиције и Министарства просвете, науке  и технолошког развоја   осмишљен је напред наведени пројекат који има за  циљ подизање  свести на виши ниво  о  безбедности и безбедносној  култури  ученика.   Овај програм се реализује у сарадњи са Полицијском управом Ужице у четвртом и шестом разреду .

Школа ће у сарадњи са саветовалиштем за младе Дома здравља у Ужицу реализовати Пројекат  ,,Слушам, чујем, разумем – вештине комуникације и мирног решавања конфликата“. Рок септембар-децембар 2017.

Школа ће наставити активности из пријекта „Покренимо нашу децу“- свакодневним петнаестоминутним физичким активностима у разредној настави.