Home

Документи о раду Школе


 Школски програм 2014/2015.

Knob BlueПродужени боравак

Knob BlueПредшколски програм

Knob BlueШколски програм – Први разред

Knob BlueШколски програм – Други разред

Knob BlueШколски програм – Трећи разред

Knob BlueШколски програм – Четврти разред

Knob BlueШколски програм – Пети разред

Knob BlueШколски програм – Шести разред

Knob BlueШколски програм – Седми разред

Knob BlueШколски програм – Осми разред

Knob BlueТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ 2014-2015.

Knob BlueТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ 2015-2016.

Knob BlueПрограм излета и посета

Knob BlueПрограм културних активности

Knob BlueПрограм школског спорта и спортских активности

Knob BlueПрограм одрживог развоја

Knob BlueПрограм професионалне оријентације

Knob BlueПрограм рада школске библиотеке

Knob BlueПрограм сарадње са локалном управом

Knob BlueПрограм сарадње са породицом

Knob BlueПрограм социјалне заштите

Knob BlueПрограм заштите од насиља

Knob BlueПрограм заштите животне средине

Knob BlueПрограм здравствене заштите

 Програм слободних активности

Knob SmartАрхимедес

Knob SmartАтлетска секција

Knob SmartБиблиотечка секција

Knob SmartДрамска секција

Knob SmartПриродњачка секција

Knob SmartФудбалска секција

Knob SmartГеографско-планинарска секција

Knob SmartКлуб младих техничара

Knob SmartКошаркашка секција

Knob SmartЛиковна секција

Knob SmartНовинарска секција

Knob SmartОдбојкашка секција

Knob SmartСаобраћајна секција

 Школски развојни план

Knob OrangeГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 2016/17

Knob OrangeШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН – Ужице 2012-2017

Knob OrangeАНЕКС ШРП-а (мере и планови)

Knob OrangeАкциони план рада ШРП-a за школску 2014/15.годину

 

 Правилници

Knob Forward СТАТУТ ШКОЛЕ

Knob Forward ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

Knob Forward ПРАВИЛНИК О ПРОГЛАШАВАЊУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Knob Forward ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Knob Forward ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

Knob Forward ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

Knob ForwardПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

Knob Forward ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

Knob ForwardПРАВИЛНИК О ПОКЛОНИМА

Knob ForwardПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА