Home

Документи о раду Школе


 АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2017/2021.

 Школски програм 2017/2018.

Knob BlueПродужени боравак
Knob BlueПредшколски програм
Knob BlueШколски програм – Први разред
Knob BlueШколски програм – Други разред
Knob BlueШколски програм – Трећи разред
Knob BlueШколски програм – Четврти разред
Knob BlueШколски програм – Пети разред
Knob BlueШколски програм – Шести разред
Knob BlueШколски програм – Седми разред
Knob BlueШколски програм – Осми разред
Knob BlueТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ
Knob BlueПрограм излета и посета
Knob BlueПрограм културних активности
Knob BlueПрограм школског спорта и спортских активности
Knob BlueПрограм одрживог развоја
Knob BlueПрограм професионалне оријентације
Knob BlueПрограм рада школске библиотеке
Knob BlueПрограм сарадње са локалном управом
Knob BlueПрограм сарадње са породицом
Knob BlueПрограм социјалне заштите
Knob BlueПрограм заштите од насиља
Knob BlueПрограм заштите животне средине
Knob BlueПрограм здравствене заштите

 Програм слободних активности

Knob SmartАрхимедес
Knob SmartАтлетска секција
Knob SmartБиблиотечка секција
Knob SmartДрамска секција
Knob SmartПриродњачка секција
Knob SmartФудбалска секција
Knob SmartГеографско-планинарска секција
Knob SmartКлуб младих техничара
Knob SmartКошаркашка секција
Knob SmartЛиковна секција
Knob SmartНовинарска секција
Knob SmartОдбојкашка секција
Knob SmartСаобраћајна секција
Knob SmartРецитаторска секција

 Извештај и годишњи план рада

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

 Школски развојни план

Информатор о раду

Закон и подзаконска акта

 Правилници