Home

Наставници предметне наставе


 Српски језик

 

Љиљана Доганџић

професор српског језика и књижевности

 

 

 

Милован Алексић

професор српског језика и књижевности

 

 

 

Јасмина Филиповић

професор српског језика и књижевности

 

 

 

 Математика

 

Бранислава Милошевић

професор математике

 

 

Тања Ћалдовић

професор математике

 

 

 

Мирјана Митровић

професор математике

 

 

 Енглески језик

 

Оливера Тејић

наставник енглеског језика

 

 

 

Марија Верговић

професор енглеског језика

 

 

Софија Срндаћевић

професор разредне наставе

 

 

 Француски језик

 

Невена Жеравчић – Марковић

професор француског језика

 

 

 Немачки језик

<

 

Марија Брајић

професор немачког језика

 

 

 Историја

 

Вера Дамљановић

наставник историје

 

 

 

Александра Куљанин

професор историје

 

 

 Географија

 

Миленка Стојић

професор географије

 

 

 

Гордана Анђић

професор географије

 

 

 Биологија

 

Милорад Јањушевић

наставник биологије

 

 

 

Милева Рогић

професор биологије

 

 

 Хемија

 

Катарина Савић

наставник хемије

 

 

 Физика

 

Јелена Радовановић

професор физике

 

 

 

 

 Техничко образовање

 

Никола Сокић

професор информатике и технике

 

 

 

Радомир Бошњаковић

професор информатике и технике

 

 

 Физичко васпитање

 

Драган Ивановић

наставник физичког васпитања

 

 

 

Владимир Аничић

професор физичког васпитања

 

 

 Музичко образовање

 

Љубица Грбовић

професор музичког образовања

 

 

 Ликовно образовање

 

Нада Цветић

професор ликовног образовања