Home

Наставници разредне наставе


 

I1 – Слађана Радибратовић

професор разредне наставе
I3 – Станојла Цветковић

професор разредне наставе

 

 

 

II1 – Александар Урошевић

професор разредне наставе
II2 – Виолета Ђоковић

професор разредне наставе

 

 

II4 – Гордана Жунић

професор разредне наставе

 

 

III1 – Мица Митровић

професор разредне наставе

 

 

III2 – Милан Баковић

професор разредне наставе

 

 

III3 – Љубица Аничић

професор разредне наставе

 

 

 

IV1 – Марија Тошић

професор разредне наставе

 

 

 

IV2 – Стана Курћубић

професор разредне наставе

 

 

 

IV4 – Дана Новаковић

професор разредне наставе

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ЉУБАЊЕ

 

Наташа Јанковић

професор разредне наставе