Home

Летопис Школе


Летопис Основне школе “ Слободан Секулић “ Ужице за школску 2017/2018. годину

НАПОМЕНА : Школски програм и остали документи о организацији рада Школе, налазе се на страници ДОКУМЕНТА овог портала.

Од 01. септембра 2017. године, наша школа ради са електронским дневницима. Ушли смо у пилот пројекат са још 40 школа у Србији које раде са електронским дневницима.
14. септембар 2017. године.
Одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом :
- разматрање и усвајање предлога Акционих планова ШРП а и самовредновања за школску 2017/18.
- разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2016/2017. годину
- разматрање и усвајање предлога анекса Школског програма рада за 2017/2018. годину.
- Усвајање Годишњег плана рада за школску 2017/2018.
- Усвајање плана стручног усавршавања за наредну годину.
15. септембар 2017. године
Одржане су седнице Савета родитеља и Школског одбора.
03. октобар – 07. октобар 2017. године
Одржана је недеља спорта.
11. октобар 2017.године
Састанак тима за заштиту деце/ ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
12. октобар 2017. године
Одржано је Одељенско веће одељења 8-4.
18. октобар 2017. године
Одржана је седница Педагошког колегијума.
18. октобар 2017. године
Одржан је састанак Стручног тима за инклузију.
04. новембар 2017. године
Ученици 5 их разреда су у пратњи наставника Драгана Ивановића и Владимира Аничића извели шетњу преко градске плаже и кроз тунела а као саставни део наставе предмета Обавезне физичке активности.
08. новембар 2017. године
Одржане су седнице Одељенских већа поводом завршетка Првог класификационог периода.
Данас је и Дан замене улога.
14. новембар 2017. године
Одржана је седница Наставничког већа.
15. новембар 2017. године
Одржана је седница Школског Одбора и Савета родитеља.
22 и 29. новембар 2017. године
Наша школа је узела учешћа у online предавањима на сајту www.tijana.rs, у оквиру пројекта “ Гледај Webinar, буди безбедан “
Летопис Основне школе “ Слободан Секулић “ Ужице за школску 2016/2017. годину
9. децембар 2017. године
У оквиру предмета Обавезне физичке активности, одржане су игре без граница ученика 5 их разреда.
14. децембар 2017. године
Одржана је седница Педагошког колегијума.
30. децембар 2017. године – 09. децембар 2018. године
Први део зимског распуста.
НАПОМЕНА : Школски програм и остали документи о организацији рада Школе, налазе се на страници ДОКУМЕНТА овог портала.
Наша школа је проглашена за једну од десет најуспешнијих школа у Србији, кроз пројекат ПРЕПОЗНАЈ, ПРОМОВИШИ И ПРОШИРИ. Приликом избора школа, пошло се од идеје да школа треба да има два кључна квалитета :да буде добро место за све учеснике у образовном процесу и да ученици имају виша постигнућа него што би се очекивало од дате школе, имајући у виду услове у којима ради.

01. септембар 2016. године
У четвртак 01. септембра 2016. године, почела је школска 2015/2016. година. Нови почетак школске године, ученицима првог разреда школа је пожелела дечијом представом у организацији учитеља четвртог разреда.

14. септембар 2016 године.
Одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом :
- разматрање и усвајање предлога Акционих планова ШРП а и самовредновања за школску 2016/17.
- разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2015/2016. годину
- разматрање и усвајање предлога анекса Школског програма рада за 2016/2017. годину.
- Усвајање Годишњег плана рада за школску 2016/2017.
- Усвајање плана стручног усавршавања за наредну годину.
- Утврђивање предлога за избор 3 представника из реда запослених у Школски одбор.
15. септембар 2016. године
Одржана је прва- конститутивна седница Савета родитеља са дневним редом :
- конституисање Савета родитеља
- упознавање са условима за почетак рада школе у новој школској години
- разматрање извештаја о раду Школе за школску 2015/2016. годину.
- разматрање извештаја о Самовредновању.
- разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. годину.
- разматрање акционог плана ШРП- а за школску 2016/2017. годину.
15. септембар 2016. године
Одржана је 30 седница Школског одбора са следећим дневним редом :
- разматрање и усвајање записника са претходне седнице Школског одбора
- разматрање и усвајање Извештаја васпитно- образовног рада школе за школску 2015/2016 годину.
- разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Школског развојног плана за школску 2015/2016. годину.
- разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању за школску 2015/2016. годину.
- разматрање и усвајање Школског и предшколског програма за 2015/2016 годину.
- разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. годину.
- усвајање плана стручног усавршавања за школску 2016/2017. годину.
- анализа услова за рад Школе на почетку школске 2016/2017. године.
- Доношење одлуке о издавању под закуп и висини закупа школског простора.

20. септембар 2016. године
Ученици четвртог разреда наше школе, са својом наставницом енглеског језика, учествовали су у радионици енглеског језика у Ужичкој гимназији.

04. октобар 2016. године
Одржана је седница Школског одбора поводом даљег функционисања Ђачке задруге.

23. октобар 2016. године
Дечја недеља 2016. обележена је низом активности под слоганом „Нећу да бригам, хоћу да се играм“.
Ученици првог и другог разреда су причали и цртали на теме „ Моја играчка“ и „ Моја игра“.

27. октобар 2016. године
Екипа из школе, састављена од наставника и ученика на челу са директором Рафајлом Јелисавчићем посетила је Сајам књига у Београду. На сајму је представила школу у оквиру пројекта Препознај, промовиши и прошири а кроз који је проглашена за једну од десет најуспешнијих школа у Србији.

10. новембар 2016. године
Крај првог класификационог периода школске 2016/2017. године

14 и 15 новембар 2016. године
Одржани су родитељски састанци поводом краја првог класификационог периода.

17 новембар 2016. године
Одржана је седница Наставничког већа на којој је извршена анализа постигнућа ученика на првом класификационом периоду као и анализа остварености Наставног плана и програма и осталих активности према ГП рада школе на тромесечју.

29. новембар 2016. године
Одржан је Педагошки колегијум

15 децембар 2016. године
Одржана је седница Школског одбора.

18. јануар 2017. године
Одражана је седница Педагошког колегијума са дневним редом :
- план активности за крај првог полугођа
- упознавање са планом стручног усавршавања
- активности на изради ШРП а
- ђачке униформе

19. јануар 2017. године
Школско такмичење из математике

25. јануар 2017. године
Школско такмичење из Хемије.

27. јануар 2017. године
Школска слава

30 и 31 јануар 2017. године
Надокнада часова за два дана првог дела зимског распуста.

31. јануар 2017. године
Одељенска већа за крај првог полугодишта школске 2016/2017 године.

01. фебруар 2017. године
Подела Ђачких књижица

20. фебруар 2017. године
Одржана седница Наставничког већа на којој је извршена :
- анализа рада ученика на крају полугодишта и предлог мера.
- анализа остварења Наставног плана и програма
- упознавање са резултатима самовредновања
- ШРП
- Искуства са сајма Нове технологије.

25. фебруар 2017. године
У нашој школи је одржано такмичење, општинско, из Математике, на коме је учествовало 145 ученика.

06. март 2017. године
Школа је ушла у пројекат БИТКА ЗА ЗНАЊЕ и добила донацију и виду 5 школских робота.

18 март 2017. године
Одржана је ИКТ обука запослених у нашој школи с нагласком на интерактивну таблу.

20-24 март 2017. године
Тематска недеља ВОДА

25. март 2017. ГОДИНЕ
У нашој школи је одржано Окружно такмичење из математике.

27-31 март 2017. године
Тематска недеља ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

27. март 2017. године
У оквиру пројекта БИТКА ЗА ЗНАЊЕ, школа је добила 5 школских робота типа MBOT.

29. март 2017. године
Одржана је седница Педагошког колегијума.

8. април 2017. године
Одржана је екскурзија 5 разреда и започета тродневна екскурзија 8 разреда.

7 и 12 април 2017. године
Одржан је пробни завршни испит за ученике 8 разреда.

12 април 2017. године
Седнице Одељенских већа поводом завршетка трећег тромесечја.

26. април 2017. године
Наставничко веће са дневним редом : анализа успеха на крају трећег класификационог периода, обележавање дана школе и информације о уџбеницима.

29. април 2017. године
Одржан је једнодневни семинар под називом ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ И КОНЦЕПТУАЛНА НАСТАВА ПРИРОДНИХ НАУКА.

08. мај 2017. године
ИТ караван 2- предавање о безбедности на интернету и донације Лего робота.

09. мај 2017. године
Обележен Дан школе.

10. мај 2017. године
Предавање за родитеље и децу КАКО УЧЕЊЕ МОЖЕ ДА БУДЕ ИГРА.

12. мај 2017. године
Екскурзија ученика 6. разреда

17. мај 2017. године
Ученици 2. разреда наше школе су кренули на рекреативну наставу.

19. мај 2017. године
Екскурзија ученика 7. разреда

20. мај 2017. године
Надокнада часова од понедељка, ученицима 8. разреда, због екскурзије.

24. мај 2017. године
Ученици 1. разреда наше школе су кренули на рекреативну наставу.

30. мај 2017. године
Завршетак школске године за ученике 8. разреда

01. јун 2017. годне
Одељенска већа 8. разреда поводом завршетка школске године.

09. јун 2017. године
Одржана је седница Наставничког већа са дневним редом:
- анализа постигнућа ученика 8. разреда
- утврђивање предлога мера са седница Одељенског већа
- Избор ученика генерације ( Вања Томић, 8-3)

13. јун 2017. године
Подела сведочанстава и уверења ученицима 8. разреда.

14, 15 и 16. јун 2017. године
Завршни испити за ученике 8. разреда

20. јун 2017. годне
Одељенска већа ученика од 1. до 7. разреда поводом завршетка школске године.

27. јун 2017. године
Наставничко веће поводом завршетка школске године.

28. јун
Подела сведочанстава и ђачких књижица.

Летопис Основне школе “ Слободан Секулић “ Ужице за школску 2015/2016. годину
НАПОМЕНА : Школски програм и остали документи о организацији рада Школе, налазе се на страници ДОКУМЕНТА овог портала.

01. септембар 2015. године
У уторак 01. септембра 2015. године, почела је школска 2015/2016. година. Нови почетак школске године, ученицима првог разреда школа је пожелела дечијом представом у организацији учитеља четвртог разреда.

14. септембар 2015. године.
Одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом :
- разматрање и усвајање извештаја о реализацији школског развојног плана за претходну школску годину и Анекса ШРП а за наредну.
- разматрање и усвајање извештаја о самовредновању.
- разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2014/2015. годину
- разматрање и усвајање предлога анекса Школског и Предшколског програма рада за 2015/2016. годину.
- Усвајање Годишњег плана рада за школску 2015/2016.
- Усвајање плана стручног усавршавања за наредну годину.

15. септембар 2015. године
Одржана је прва- конститутивна седница Савета родитеља са дневним редом :
- конституисање Савета родитеља
- упознавање са условима за почетак рада школе у новој школској години
- разматрање извештаја о раду Школе за школску 2014/2015. годину.
- разматрање извештаја о Самовредновању.
- разматрање извештаја о реализацји ШРП-а
- разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2015/2016. годину.
- разматрање акционог плана ШРП- а за школску 2015/2016. годину.
- именовање представника Савета родитеља у : стручни актив за развојно планирање, стручни тим школе за самовредновање и стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

15. септембар 2014. године
Одржана је 20 седница Школског одбора са следећим дневним редом :
- разматрање и усвајање записника са деветнаесте седнице Школског одбора
- разматрање и усвајање Извештаја васпитно- образовног рада школе за школску 2014/2015 годину.
- разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Школског развојног плана за школску 2014/2015. годину.
- разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању за школску 2014/2015. годину.
- разматрање и усвајање Школског и предшколског програма за 2014/2015 годину.
- разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2015/2016. годину.
- усвајање плана стручног усавршавања за школску 2015/2016. годину.
- анализа услова за рад Школе на почетку школске 2015/2016. године.
- Доношење одлуке о издавању под закуп и висини закупа школског простора.

26. септембар 2015. године
Наставници и учитељи школе су у Регионалном центру за професионални развој запослених у просвети, похађали семинар под називом “ Путоказ за успешно праћење и извештавање о напредовању ученика у савладавању шкоског програма. “

28. септембар – 02. октобар 2015. године
На спортском терену школе је одржана Спортска недеља у организацији наставника Физичког васпитања.

13. октобар 2015. године
Одржан је састанак Педагошког колегијума, на коме су усвојени : план контролних вежби и писмених задатака, план припреме за завршни испит и план реализације садржаја рада у време спортских недеља. Присутни су упознати и са планираним активностима тима за Самовредновање и извршено је планирање реализације часова предметне наставе у четвртом разреду.

17. октобра 2015. године
На градском стадиону, одржан је крос под називом „Трка за срећније детињство“, у организацији Црвеног крста и Спортског савеза Града Ужица.

20. октобра 2015. године
Нашу школу посетио је караван Фестивала Медела – „Чаролија“. Аудиција за најмлађе будуће музичке звезде трајала је пуна 4 сата. Ученици су се надметали песмом, па су чланови жирија имали тежак, али и леп задатак, да изаберу најбоље интерпретације песама „Као чоколада“, „Бежи бабарого“, „Симпатија“, „Физика и Матиш“… и других “Чаролијиних” хитова.

16. и 17. новембар 2015. године
Одржана су Одељенска већа поводом завршетка првог класификационог периода.

19. новембар 2015. године
Одржана је седница Наставничког већа са дневним редом :
- анализа постигнућа ученика на првом класификационом пероду
- анализа реализације наставног плана и програма
- усвајање програма прославе Школске славе
- упознавање са предлогом програма обележавања 40 година постојања и рада Школе.

29. децембар 2015. године
У холу школе је одржана Новогодишња приредба и подељени су новогодишњи пакетићи деци, запослених у школи.

31. децембар 2015. – 11. јануар 2016. године
Новогодишњи и Божићни празници. Први део школског распуста.
22. јануар 2016. године
Одржана је седница Педагошког колегијума на којој су размотрене следеће теме : усвајање индивидуалних планова, извештај о стручном усавршавању, избор семинара за стручно усавршавање, календар такмичења, припреме за прославу Савиндана.

29. јануара 2016.
У нашој школи презентован је пројекат „Буди као Тесла“, који је покренула компанија „Самсунг“ у сарадњи са Музејом Никола Тесла и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања. Ужице је последњи од 18 градова, где је основцима емитована прича о Николи Тесли. Глумац Бојан Димитријевић у улози Тесле дочарао је живот нашег научника, а и практично показао низ Теслиних експеримената.

27. јануар 2016. године
Пригодном приредбом, обележена је школска слава Свети Сава. Између осталих активности, приредбу је обележила представа у организацији учитељице Љубице Аничић, као и наступ школског хора.

29. јануар – 17. фебруар
Други део школског распуста и државни празник.

27. фебруар 2016. године
У нашој школи је одржано Општинско такмичење из математике, на коме је учествовало 180 ученика 5, 6, 7 и 8 разреда.

11. март 2016. године
Одржан је Педагошки колегијум на коме је разматрано осигурање квалитета и Завршни испит за ученике 8 разреда.

19. март 2016. године
У нашој школи је одржано Окружно такмичење из математике, на коме је учествовало више од 240 ученика.

07. април 2016. године
Одржана је седница Наставничког већа са дневним редом :
- Усвајање листе изабраних уџбеника на образложени предлог стручних већа.
- Упознавање са Правилником о ближим критеријумима за препознавање дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи.

15. април 2016. године
Одржане седнице Одељенских већа поводом завршетка трећег класификационог периода.

14, 15 и 16 април 2016. године
Одржане су ђачке екскурзије са следећим дестинацијама :
5 разред, један дан : Ужице- Београд- Ужице
6 разред, два дана : Ужице- Смедерево- Пожаревац- Ужице
7 разред, два дана : Ужице- Копаоник- Ниш- – Ужице
8 разред, три дана : Ужице- Ваљево- Нови Сад- Суботица- Београд- Ужице

19 и 20 април 2016. године
Одржан је Пробни завршни испит за ученике осмог разреда.

20 април 2016. године
Одржана је седница Наставничког већа поводом завршетка трећег класификационог периода.

09 мај 2016. године
Дан наше школе, обележен је на традиционалан начин. Велика приредба поводом дана школе тј 40 година школе, одржана је у Народном позоришту у Ужицу са почетком у 18 часова и 30 минута.

26 мај 2016. године
Одржана је 23 седница Школског одбора на којој су размотрени и усвојени : записник са претходне седнице, Пети Анекс годишњег плана рада школе и извештаји са изведених екскурзија.

02. јун 2016. године
Одржана је седница Педагошког колегијума са дневним редом :
- предлог понуде изборних предмета за наредну школску годину.
- утврђивање потреба за опремом и наставним средствима.

09. јун 2016. године
Одржана је седница Наставничког већа са дневним редом :
- анализа резултата постигнутих на пробном завршном испиту
- анализа постигнутих резултата ученика 8 разреда и доношење одлуке о додли посебних диплома и дипломе ,,Вук Караџић“ као и о избору Ђака генерације.

10. јун 2016. године
Подела сведочанстава и диплома ученицима 8 разреда.

14. јун 2016. године
Крај наставне године

15, 16 и 17 јун 2016. године
Завршни испит из српског језика, математике и комбиновани тест.

18. јун 2016. године
Прелиминарни резултати завршног испита.
Одељенска већа разредне и предметне наставе.

27. јун 2016. године
Седница Наставничког већа.

28. јун 2016. године
Подела сведочанстава.

Летопис Основне школе “ Слободан Секулић “ Ужице за школску 2014/2015. годину

НАПОМЕНА : Школски програм и остали документи о организацији рада Школе, налазе се на страници ДОКУМЕНТА овог портала.

01. септембар 2014. године
Почела је школска 2014/2015. година. Одржана је пригодна приредба посвећена пријему предшколаца и првака коју су осмислиле и спровеле у дело учитељице Мица Митровић и Љубица Аничић као и учитељ Милан Баковић.

04. септембар 2014. године
Чланови тима за Школско развојно планирање и координатори кључних области у самовредновању су одржали састанак на коме су изложили елементе за израду акционих планова рада за школску 2014/2015 годину.

11. септембар 2014. године.
Одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом :
- разматрање и усвајање извештаја о реализацији школског развојног плана.
- разматрање и усвајање извештаја о самовредновању.
- разматрање и усвајање Извештаја о раду школе.
- Усвајање Школског програма.
- Усвајање Школског развојног плана- акционог плана за 2014/2015 школску годину.
- Усвајање Годишњег плана рада за школску 2014/2015.

12. септембар 2014. године
Одржана је прва- конститутивна седница Савета родитеља са дневним редом :
- конституисање Савета родитеља
- упознавање са условима за почетак рада школе у новој школској години
- разматрање извештаја о раду Школе за школску 2013/2014 годину.
- разматрање извештаја о Самовредновању.
- разматрање извештаја о реализацји ШРП-а
- разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2014/2015 годину.
- разматрање акционог плана ШРП- а за школску 2014/2015 годину.
- разматрање и утврђивање предлога цене пецива и осталих прехрамбених производа као и топлог оброка у ђачкој кухињи.
- именовање представника Савета родитеља у : стручни актив за развојно планирање, стручни тим школе за самовредновање и стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

12. септембар 2014. године
Одржана је 11 седница Школског одбора са следећим дневним редом :
- разматрање и усвајање записника са десете седнице Школског одбора
- разматрање и усвајање Извештаја васпитно- образовног рада школе за школску 2014/2015 годину.
- разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Школског развојног плана за школску 2013/2014 годину.
- разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању за школску 2013/2014 годину.
- разматрање и усвајање Школског и предшколског програма за 2014/2015 годину.
- разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2014/2015 годину.
- усвајање плана стручног усавршавања за школску 2014/2015 годину.
- анализа услова за рад Школе на почетку школске 2014/2015 године.
- Формирање Комисије за пријем и прегледање документације по расписаном конкурсу за избор директора Школе.

29. септембар 2014. године
У Медицинској школи у Ужицу традиционално је обележен светски Дан срца. Покретачи ове манифестације били су ученици и професори Медицинске школе, а акцију су подржали и у њој учествовали Дом здравља Ужице, Завод за јавно здравље, Вртић – Ужице и ученици одељења IV3 Основне школе „Слободан Секулић“ са њиховом учитељицом Љубицом Аничић.
Циљ кампање је унапређивање здравља и превенција болести срца и крвних судова у свим животним добима. Светски Дан срца се ове године обележава широм света под слоганом „У срцу здравља“ и посвећен је здравим стиловима живота и превенцији болести.
Ученици IV3 су припремили програм – драматизацију и песме које одговарају овој теми, а Милица Лазић је свима поклонила стихове своје песме „СРЦЕ“ . Отворена је изложба њихових радова, под називом „Заљубљене ципелице“, што је наставак (део) угледног часа одржаног у нашој школи.

09. октобар 2014. године
У оквиру програма обележавања Дана Града Ужица, ученици одељења 7-1 и 7-4 су у пратњи наставника Техничког и информатичког образовања, на градском тргу, присуствовали вежби антитерористичих јединица полиције и обишли остале садржаје .

21. октобар 2014. године
Одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом :
- упознавање са извештајем Конкурсне комисије
- формирање комисије из састава запослених за спровођење тајног изјашњавања за избор директора школе.
- прибављање мишљења Наставничког већа тајним изјашњавањем свих запослених о избору директора школе.
- саопштавање резултата тајног изјашњавање.

24. октобра 2014. године
Одржана је седница Школског одбора са дневним редом:
- разматрање и усвајање записника са једанаесте седнице Школског одбора
- доношење одлуке о избору директора Школе по расписаном конкурсу
- питања и предлози.

28. октобар 2014. године
Одржана је седница Педагошког колегијума са дневним редом :
- усвајање иидивидуалних образовних планова рада за наредни период.
- утврђивање листе ученика за које ће се реализовати планови индивидуализације.
- припреме за Завршни испит – активности.
- утврђивање термина за реализацију садржаја тематских недеља.
- план припреме за Дан замене улога.

06. новембар 2014. године
Одржана је седница Наставничког већа са следећим садржајем :
- анализа остварења Наставног плана и програма и осталих активности према ГП рада школе на тромесечју.
- анализа постигнућа ученика на првом класификационом периоду.
- упоредна анализа резултата завршног испита.
- упознавање са изменама у Документу о вредновању сталног стручног усавршавања.
- усвајање програма прославе Школске славе.
- усвајање програма реализације тематских недеља у текућој школској години.
- усвајање плана припрема за завршни испит.

07. новембар 2014. године
Успешно је организован и спроведен Дан замене улога.

20. новембар 2014. године
Међународни дан детета. Ученици 7 и 8 разреда су у оквиру Професионалне оријентације, у пратњи директора школе, психолога и наставника техничког и информатичког образовања, посетили ПУ Ужице, криминалистичко- технички центар у Крчагову.

22. и 23. новембар 2014. године.
Одржан је дводневни семинар у оквиру пројекта Развионица.

04. децембар 2014. године
Одржана је седница Школског одбора на којој је донесено Решење о избору директора школе. Изабран је досадашњи директор Рафајло Јелисавчић, на период од 4 године.

05. децембар 2014. године
Фестивал науке у Београду под називом СВЕ ЈЕ МОГУЋЕ, посетило је 50 ученика у пратњи директора школе, наставника и учитеља. Посећен је и ПАРК НАУКЕ у Шабцу.

29. и 30. децембар 2014. године
Одржана су Одељенска већа са дневним редом:
- Утврђивање на предлог наставника оцена свих ученика из наставних предмета.
- утврђивање оцена из владања.
- Анализа примене васпитно дисциплинских мера.
- Анализа успеха.
- Анализа реализације плана и програма свих облика васпитно -образовног рада.
- припрема трећег родитељског састанка.

05. јануар 2015. године
Саопштавање успеха и подела ђачких књижица.

19. јануар 2015. године
Одржано је Наставничко веће поводом анализе резултата рада на крају првог полугодишта школске 2014/2015 године.

20. јануар 2015. године.
Почетак другог полугодушта школске 2014/2015. године.

22. јануар 2015. године.
Одржана је 14 седница Школског одбора са дневним редом :
- разматрање и усвајање записника са 13 седнице Школског одбора
- анализа успеха и постигнућа и утврђивање мера за побољшање успеха
- разматрање и усвајање предлога финансијског плана за 2015. годину.
- разматрање и доношење плана јавне набавке за 2015. годину

27. јануар 2015. године
Школска слава Свети Сава, прослављена је пригодном приредбом, доделом награда запосленима и ученицима као и свечаним ручком за све присутне.

04. фебруар 2015. године
Одржана је седница Педагошког колегијума са дневним редом :
- усвајање распореда писмених задатака и контролних вежби
- упознавање са Календаром такмичења за ову школску годину
- организација даљих корака у примени нових наставних средстава
- домаћи задаци са семинара
- припреме за израду извештаја о раду стручних већа.

13. фебруар 2015. године
Техничка школа из Ужица је одржала позоришну представу у холу наше школе, као промоцију пред упис ученика осмих разреда у средње школе.

18. фебруар 2015. године
Завод за уџбенике је у просторијама наше школе одржао промоцију уџбеника за основну школу за учитеље и наставнике од 1 до 8 разреда.

24. фебруар 2015 године
Одржана је седница Школског одбора са дневни редом :
- пословање школе у календарској 2014. години
- извештај Пописне комисије
- усвајање полугодишњег извештаја о раду директора школе.

28. фебруар 2015. године
У нашој школи је одржано Градско такмичење из математике, на коме је учешће узело 160 ученика нашег града.

02.март 2015. године
Одржан је састанак руководилаца тимова за САМОВРЕДНОВАЊЕ за све кључне области. Поднесени су извештаји о реализованим активностима из акционих планова самовредновања у току првог полугодишта и извршенје договор у вези са реализацијом активности у другом полугодишту.

03. март 2015. године
Одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом:
- упознавање са досадашњим резултатима самовредновања и усвајање предлога даљих мера.
- Школски развојни план:разматрање извештаја о реализацији досадашњих активности.
- остваривање ГПР : анализа рада у вођењу педагошке евиденције.

25. март 2015. године
Одржана је 16 седница Школског одбора са дневним редом :
- разматрање и усвајање записника са петнаесте седнице Школског одбора
- усвајање плана мере заштите и безбедности у Основној школи ,,Слободан Секулић“ Ужице и усвајање акционог плана за примену мера из Анализа.
- упознавање са планом обуке у пливању за ученике другог разреда.

27. март 2015. године
У оквиру пројекта Развионица, ученици наше школе су у пратњи наставника посетили хидроцентралу на реци Ђетињи и упознали се историјатом и начином рада хидроцентрале која је направљена друга на свету, одмах после хидроцентрале на Нијагариним водопадима.

28. март 2015. године
У нашој школи је одржано Окружно такмичење из математике на коме је учествовало 229 такмичара из целог Златиборског округа.

31. март и 01. април 2015. године
Одржана су Одељенска већа на крају трећег класификационог периода.

07. април 2015. године
Одржана је седница Наставничког већа са дневним редом :
- анализа остварења Наставног плана и програма и осталих активности према ГП рада школе на тромесечју.
- анализа рада и постигнутих резултата на тромесечју са анализом учешћа на такмичењима.
- разматрање и усвајање програма обележавања Дана Школе
- усвајање листе изабраних уџбеника и наставних средстава.

22.април 2015. године
Првачићи наше школе обележили су у среду, 22. априла 2015. године Дан планете Земље. Са својим учитељицама Даном Новаковић, Маријом Тошић и Станом Курћубић ученици су припремили пригодну приредбу под називом „Чувајмо планету“, којом су свима послали важне еколошке поруке. Уз кратке сценске приказе и стихове указали су на важност очувања околине што су, како су нам објаснили, научили на свакодневном раду на часу.

23, 24, и 25 април 2015. године
Одржане су ђачке екскурзије са следећим дестинацијама :
5 разред, један дан : Ужице- Београд- Ужице
6 разред, два дана : Ужице- Смедерево- Пожаревац- Ужице
7 разред, два дана : Ужице- Копаоник- Ниш- Врњачка Бања- Ужице
8 разред, три дана : Ужице- Ваљево- Нови Сад- Суботица- Београд- Ужице

27 и 28 април 2015. године
Одржан је пробни завршни испит.

09.мај 2015. године
Дана 9. маја 2015. године, ученици млађих разреда традиционално су обележили Дан наше школе пригодним програмом и положили цвеће поред бисте Слободана Секулића.

02 до 15 маја 2015. године
У периоду од 5. маја до 12. маја 2015. ученици другог разреда Наставу у природи одржали су боравком у Дечијем одмаралишту „Гоч“ у Стаништинцима.

30.маја 2015.године
Данас је у нашој школи одржан ,,Фестивал знања“ у времену од 11 до 14 часова.

01,02 и 03 јун 2015. године
У фискултурној сали наше школе постављен је ПЛАНЕТАРИЈУМ који су осим ученика наше школе, били у прилици да посете и ученици из других основних и средњих школа из града и околине.

02. јун 2015. године
Одржан је Педагошки колегијум са дневним редом :
- планирање стручног усавршавања за 2015/2016. годину
- предлог понуде изборних предмета за наредну школску годину
- утврђивање потреба за опремом и наставним средствима.

04. јун 2015. године
Одржана је седница Наставничког већа са дневним редом :
- анализа резултата постигнутих на пробном завршном испиту
- анализа постигнутих резултата ученика 8 разреда и доношење одлуке о додли посебних диплома и дипломе ,,Вук Караџић“ као и о избору Ђака генеерације.

11. јун 2015. године
Подела сведочанстава и диплома ученицима 8 разреда.

12. јун 2015. године
Крај наставне године

15, 16 и 17 јун 2015. године
Завршни испит из српског језика, математике и комбиновани тест.

19. јун 2015. године
Прелиминарни резултати завршног испита.
Одељенска већа разредне и предметне наставе.

23. јун 2015. године
Седница Наставничког већа.

28. јун 2015. године
Подела сведочанстава.
НАПОМЕНА : Школски програм и остали документи о организацији рада Школе, налазе се на страници ДОКУМЕНТА овог портала.

Летопис Основне школе “ Слободан Секулић “ Ужице за школску 2013/2014. годину

НАПОМЕНА : Школски програм и остали документи о организацији рада Школе, налазе се на страници ДОКУМЕНТА овог портала.

30. август 2013. године
Одржана је седница Наставничког већа на којој је разматран и усвојен распоред часова и дежурства наставника.Извршена је подела предмета на наставнике, усвојен је календар рада за школску 2013/2014. годину, као и план рада Стручних већа и ваннаставних активности.

2. септембар 2013. године
Почела је школска 2013/2014. година. Одржана је пригодна приредба посвећена пријему предшколаца и првака коју су осмислиле и спровеле у дело учитељице Дана Новаковић, Стана Курћубић и Марија Тошић.

9. септембар 2013. године
Одржана је седница Одељењског већа на којој су учитељи упознали наставнике са индивидуалним особинама ученика, њиховим афинитетима и слабим странама.

13. септембар 2013. године
Одржана је седница Школског одбора на којој су разматрани и усвојени
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада Школе за школску 2012/2013. годину
-Школски програм за 2013/2014. годину
-Годишњи план рада Школе за школску 2013/2014. годину
-Акциони план по кључним областима самовредновања за школску 2013/2014. годину.

27. септембар 2013. године
Поводом обележавања светски Дана срца, ученици III 3 и учитељица Љубица Аничић придружили су се активностима ученика Медицинске школе, Завода за јавно здравље и превентивне службе Дома здравља којима су промовисани здрави стилови живота и превенција болести.

27-29. септембар 2013. године
У Бечићима су одржани Спортски сусрети просветних радника основних школа Ужица. Школу су представљали: Рафајло Јелисавчић, Драган Ивановић, Владимир Аничић, Рајко Божић, Радомир Бошњаковић и Александар Урошевић.

1.октобар 2013. године
Компанија Бамби, заједно са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, обрадовала ђаке прваке школа широм земље. Наиме, наша школа је једна од педесет школа која је учествовала у акцији „Повратак у школу“ и том приликом је дана 1. октобра 2013. године обрадовала све прваке поклонима ове компаније.

5. октобар 2013. године
Одржана је хуманитарна и спортско-рекреативна акција „За срећније детињство“. Црвени крст Ужица, уз помоћ Спортског савеза, Атлетског клуба „Младост“, Установе Велики парк, основних и средњих школа, традиционално је и ове године организовао трку под називом „ За срећније детињство“. Мото овогодишње трке био је >> ИМАМО ЦИЉ – ДОЂИ НА СТАРТ.Наши ученици постигли су одличне резултате.

8. октобар 2013. године
Одржана је седница Наставничког већа која је посвећена стручном усавршавању на тему
,, Како васпитањем смањити насиље у породици, школи и друштву. “ Гост : Милица Новковић, ауторка књиге ,, Породични буквар „.

16. и 17. октобар 2013. године
Изведена је вежба евакуације запослених и ученика у случају пожара.

23. октобар 2013. године
Одржана је редовна скупштина чланова ученичке задруге .Присутни су упознати са правилима рада ученичке задруге, разматран је извештај о досадашњем раду задруге, разматран је план рада за наредну годину, извршен је избор органа задруге и утврђен је предлог за именовање педагошког руководиоца задруге.

04. новембар 2013. године
Одржана је седница Одељенског већа на којој су : утврђене недовољне оцене на предлог наставника,анализирани резултати рада на крају првог класификационог периода, извршена анализа васпитно-дисциплинских мера као и договор око одржавања другог родитељског састанка.

07. новембар 2013. године
Одржан је Педагошки колегијум на коме су : усвојени индивидуални образовни планови за наредни период, утврђене листе ученика за које ће се реализовати планови индивидуализације, размотрена документа о вредновању сталног стручног усавршавања у школи за 2013/2014 годину. На дневном реду је било говора и о припремама за завршни испит – плану припрема, као и о остваривању школског програма и развојног плана установе.

08. новембар 2013. године
Одржано је Наставничко веће на коме:
- је извршена анализа постигнућа ученика на првом класификационом периоду.
- су утврђене мере проистекле са седница одељенских већа.
- је усвојен програм прославе Школске славе.
- су наставници упућени на примену интерних мера интервенције у ситуацијама када се насиље дешава.

15. новембар 2013. године
У школи је одржан ДАН ЗАМЕНЕ УЛОГА.
Од првог до осмог разреда, ученици су заменили улоге са наставницима и држали часове из свих наставних предмета, а исто је урадило и неколико родитеља у нижим разредима. Ученици су заменили улоге и са другим запосленима у школи као на пример са : директором, педагогом, психологом, помоћним радницима и тако даље.

16. новембар 2013.
Одржан је семинар ПРЕТПОСТАВКЕ УСПЕШНЕ НАСТАВЕ, у просторијама школе. Семинару је присуствовало 29 запослених. Циљ семинара је био да укаже наставницима на наставне методе и облике рада, као и карактеристике ученика, које су претпоставке за успешну наставу.

03. децембар 2013.
У Београду је одржано Републичко такмичење у пливању. Школу су представљала три ученика у пратњи наставника физичког васпитања Драгана Ивановића.

06. децембар 2013.
У Београду је одржан ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 7.0 . Испред Основне школе ,, Слободан Секулић “ Ужице, фестивал је посетило 35 ученика виших разреда и 11 ученика нижих разреда у пратњи 4 учитеља и 3 наставника.

06. децембар 2013.
У просторијама школе је издавачка кућа КLETT одржала акредитовану стручну трибину,,Каква питања воде до знања ?“. Након уводног предавања проф. др. Драгице Павловић Бабић и мр Саше Гламочака одржана је презентација уџбеничких комплета за : СРПСКИ ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ, ХЕМИЈУ, ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, МУЗИЧКУ КУЛТУРУ, ФРАНЦУСКИ И ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК.

27. децембар 2013.
Одржане су седнице Одељенских већа са следећим дневним редом :
- Утврђивање на предлог наставника оцена свих ученика из наставних предмета.
- утврђивање оцена из владања.
- Анализа примене васпитно дисциплинских мера.
- Анализа успеха.
- Анализа реализације плана и програма свих облика васпитно -образовног рада.
- припрема трећег родитељског састанка.

28. децембар 2013.
Радна субота у оквиру које су реализоване следеће активности :
- Саопштавање успеха и подела ђачких књижица.
- Новогодишња приредба коју су припремили и извели ученици другог разреда.
- Додела новогодишњих пакетића деци запослених радника.

13. јануар 2014.
Изведена је презентација рада на интерактивној табли од стране наставника Николе Сокића и Радомира Бошњаковића. Презентацији су присуствовали учитељи и наставници а у другом делу и заинтересовани ученици.

14 и 15 јануар 2014.
Одржан је први део обуке у оквиру пројекта ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА И ИСТРАЖИВАЊУ – ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА, у трајању од два дана.

20 јануар 2014. године
Почело је друго полугодиште школске 2013/2014 године. Због проблема са пијаћом водом на нивоу града, школа је правовремено реаговала и поделила бесплатно ученицима флашице од пола литре воде за први дан школе, а наредних дана је на сваком спрату обезбеђено место за точење чисте воде.

22 јануар 2014
Одржана је седма седница Школског одбора са следећим дневним редом:
- Усвајање записника са шесте седнице Школског одбора ;
- Разматрање и усвајање предлога Финансијског плана за 2014. годину;
- Разматрање и доношење Плана набавки за 2014 годину;
- Давање мишљења о избору кандидата за наставника француског језика и васпитача за припремни предшколски програм.

27 јануар 2014. године
Школа је прославила школску славу Свети Сава уз приредбу ученика и наступ школског хора. Поред ученика и наставника, слави су присуствовали и родитељи као и чланови Савета родитеља и Школског одбора.

31 јануар 2014. године
Одржано је школско такмичење из математике.

31. јануар 2014. године
У просторијама школе је издавачка кућа КLETT одржала акредитовану стручну трибину,,Каква питања воде до знања ?“. Након уводног предавања проф. др. Драгице Павловић Бабић и мр Саше Гламочака одржана је презентација уџбеничких комплета за : МАТЕМАТИКУ, ГЕОГРАФИЈУ, БИОЛОГИЈУ, ФИЗИКУ, ЛИКОВНО И НЕМАЧКИ ЈЕЗИК.

04. фебруар 2014. године
У атријуму школе , ученицима четвртог, петог и шестог разреда, одржана је презентација и саветовање о безбедном коришћењу интернета, под називом БЕЗБЕДАН КЛИК ЗА НАЈМЛАЂЕ.

06. фебруар 2014. године
Након 170 година, Ужице ће добити нову цркву, тачније 3 цркве. На месту где ће се градити црква Покрова Пресвете Богородице у Крчагову, владика Шумадијски и администратор Жичке епархије Јован је освештао и поставио крст. Овом догађају је присуствовао и директор школе Рафајло Јелисавчић, вероучитељ Јанко Божовић и 60 ученика који похађају верску наставу.

20. фебруар 2014. године.
Одржана је седница Педагошког колегијума са следећим дневним редом :
- Остваривање Школског програма:припреме за Завршни испит
- Педагошко-инструктивни увид и надзор : Стручно усавршавање.
- Планирање часова предметне наставе за четврти разред.

27. фебруар 2014. године.
Одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом:
- Школски развојни план и процес самовредновања – анализа полугодишњег стања.
- Стручно усавршавање – нова тема
- Календар такмичења – упознавање са планом.
- Испитивање задовољства родитеља сарадњом са Школом.

01. март 2014. године.
Овога дана, у школи су одржане следеће активности :
- општинско такмичење из математике на коме је учествовало 176 ученика.
- композитни пробни тест за ученике осмог разреда.
- друга фаза обуке за школе Вежбаонице.

06. март 2014. године.
Ужички центар за права детета, организовао је панел дискусију на тему РАЗУМЕВАЊЕ ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ И ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА. Водитељи: Олга Јованчићевић ( Школска управа Ужице ) и Јелена Жунић Цицварић ( Ужички центар за права детета ). Учествовали су ученици, родитељи и наставници.

08. март 2014. године
Ученици првог разреда, са својим учитељицама : Јасминком Јојић, Станојлом Цветковић и Слађаном Радибратовић, одржали су приредбу посвећену свим мајкама.
Одржан је шаховски турнир за ученике од првог до осмог разреда, под покровитељством Шаховског клуба „Ужице“.

11. март 2014. године
Завод за уџбенике је одржао презентацију уџбеника за основну школу, за школску 2014/2015 годину.

21. март 2014. године
У холу школе, у организацији Црвеног крста је одржана представа МЕСТО ЗА МЕНЕ, а у циљу промоције хунамих вредности.

29. март 2014. године
Ученици осмог разреда наше школе су посетили Техничку школу Ужице у оквиру Дана отворених врата и на тај начин се упознали са понудом образовних профила ове школе за школску 2014/2015 годину.

01. април 2014. године
Одржана је седница Одељенског већа на којој су : утврђене недовољне оцене на предлог наставника, анализирани резултати рада на крају трећег класификационог периода, извршена анализа васпитно-дисциплинских мера као и договор око одржавања родитељског састанка.

02. април 2014. године
Одржана је представа у холу школе у којој су учествовали ученици : петог, шестог и седмог разреда а у организацији наставнице музичке културе Радмиле Мишић.

03. април 2014. године
Одржана је седница Наставничог већа са следећим дневним редом:
- је извршена анализа постигнућа ученика на трећем класификационом периоду.
- су утврђене мере проистекле са седница одељенских већа.
- Наставничко веће је усвојило уџбенике за школску 2014/2015 годину, које су претходно стручна већа одабрала.

05. април 2014. године
У Школи је одржано Окружно такмичење из математике за ученике од IV до VIII разреда.

04. и 05. април 2014. године
Ученици седмог разреда су били на дводневној екскурзији на релацији : Ужице- Ниш- Ужице.

09. април 2014. године
Ученици осмог разреда су у склопу професионалне оријентације посетили Техничку школу „Радоје Љубичић“ у Ужицу.

16. април 2014. године
Ученици од петог до осмог разреда су присуствовали централној прослави Дана Војске Србије под називом ЂЕТИЊА 2014,на градском тргу.

17- 23. април 2014 године
Нерадни дани поводом Ускршњих празника и пролећног распуста.

24- 26. април 2014. године
Изведена је тродневна екскурзија ученика осмих разреда на релацији : Ужице- Бранковина- Сремска Митровица- Сремски Карловци- Крушедол- Нови Сад- Зобнатица- Суботица- Палић- Београд- Лазаревац- Ужице.

25 и 26. април 2014. године
Изведена је дводневна екскурзија ученика шестих разреда на релацији : Ужице- Крагујевац- Велика Плана- Костолац- Смедерево- Пожаревац- Деспотовац- Ужице. Дана 25. априла 2014. године су и ученици петих разреда били на екскурзији у Београду, где су посетили : Авалски торањ, Ботаничку башту, Храм Светог Саве, Зоолошко врт и Калемегдан.

29. април 2014. године
Одржана је седница Наставничког већа, на чијем дневном реду је било разматрање СМЕРНИЦА ЗА ПРИСТУП УСМЕРЕН НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА, на нивоу тимова за сваку област и обједињавање коментара у овом документу.

01- 04. мај 2014. године
Нерадни дани поводом прославе Првомајских празника.

07. мај 2014. године
у 8 часова ујутру, други разред наше школе пошао је на наставу у природи у Бању Врујци.

08. мај 2014. године
Црвени крст Србије расписао је ликовни и литерарни конкурс КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ. Милица Лазић, ученица 3-3 одељења наше школе освојила је прво место за литерарни рад.

09. мај 2014. године
Дан Школе. Овај дан је организован наставно, са следећим активностима :
- у 10 часова и 45 минута је реализован програм ученика четвртог разреда у склопу обележавања дана Школе.
- у 12 часова је спроведен пробни завршни испит, комбиновани тест.
- У 12 часова су ђаци предшколског узраста кренули на Златибор.

10. мај 2014. године
- од 9 до 13 и 30 часова, спроведен је пробни завршни испит из математике и српског језика.

10 и 11. мај 2014. године
Одржан је семинар за менторе ( разредна настава ) у склопу пројекта ВЕЖБАОНИЦА.

21. мај 2014. године
Одржан је крос РТС-а на полигону касарне 4 пук. Учествовало је 196 ученика од 3 до 8 разреда.

26. мај 2014.године
одржана је седница Педагошког колегијума са следећим дневним редом :
1) Остваривање Школског програма: припреме за Завршни испит.
- усвајање одлуке о полагању завршног испита под посебним условима
- усвајање одлуке о новом ИОП- у
2) Утврђивање предлога изборних предмета за наредну школску годину.

27. мај 2014.године
Ученици и наставници школе су узели учешћа у акцији Црвеног крста кроз прикупљање новца за угрожене у поплавама у Србији.

28. мај 2014. године
У дворишту и просторијама Медицинске школе у Ужицу, одржан је Базар здравља ЗДРАВЉЕ НА ДАР. Организатор ове акције је: Медицинска школа у сарадњи са Црвеним крстом Ужице, Дом здравља, Завод за јавно здравље, Апотекарска установа Ужице, ученици 3-3 одељења са учитељицом Љубицом Аничић, ОШ „Слободан Секулић“ Ужице, ОШ “ Стари град “ и Дечији вртић Ужице. На штанду 3-3, ОРДИНАЦИЈА ЗА ЛУТКЕ, деца су имала могућност да се путем игре едукују. Циљ ове акције је био промоција и превенција здравља и здравих стилова живота и благовремено откривање болести.

02. јун 2014. године
Одржана је седница Одељенских већа осмих разреда са следећим дневним редом :
- Утврђивање на предлог наставника, оцена из наставних предмета;
- Анализа резултата рада на крају наставне године;
- Анализа реализације плана и програма свих облика васпитно образовног рада;
- Анализа примене васпитно- дисциплинских мера у протеклом периоду,
- Утврђивање оцена из владања на основу укупних резултата рада и понашања ученика,
- Похвале и награде ученицима;
- Избор ученика носилаца посебних диплома и предлог ученика за избор ђака генерације.

05. јун 2014.године
У Градском културном центру је у организацији наше школе одржан Ђачки фестивал знања под називом ХОЋУ ДА ВИДИМ, ХОЋУ ДА ЗНАМ. На фестивалу су учествовале све ужичке основне и средње школе, као и многи други учесници и садржаји.

11. јун 2014. године
Одржана је седница Наставичог већа са следећим дневним редом :
- анализа постигнућа ученика осмог разреда на крају наставне године
- утврђивање предлога мера са седница одељенских већа
- остваривање годишњег плана рада- реализација фонда сати
- постигнућа ученика школе на досадашњим такмичењима
- упоредна анализа резулата пробног завршног испита
- разматрање извештаја о реализацији факултативних активности : екскурзија и настава у природи
Ученици носиоци Дипломе „Вук Караџић“
1.Станковић Сандра 8-1
2.Марковић Анђела 8-1
3.Божић Душан 8-2
4.Југовић Лазар 8-2
5.Рајевац Лука 8-2
6.Симић Сара 8-2
За ђака генерације проглашен је Лазар Југовић, ученик 8-2 одељења.
Резултати на крају ове школске године по предметима су:
1.Српски језик
1.Благојевић Тијана 5-2 1м. градско, диплома, пласман на окружно
2.Лијескић Сандра 5-3, 2место, градско, диплома -пласман на окружно
3.Богдановић Андријана 5-2, 3 место, градско, диплома
4.Кулић Милица7-2 -1м. градско, диплома, пласман на окружно
5.Тодорић Сандра 7-3 -2м. градско, диплома, пласман на окружно
6.Крстић Ивана 7- 2 -3место, градско, диплома
7.Југовић Лазар 8-2 – 3место,- градско, диплома, пласман на окружно
2.Енглески језик
1. Божовић Кристина 8-1 -градско -3место, диплома, пласман на окружно
3.Француски језик
1. Божовић Кристина 8-1 -градско-3место, диплома, 3место, диплома, на окружном, пласман на републичко
4.Математика
трећи разред -градско
1.Стевановић Јелена 3-1 -88п. – диплома -2место
2.Зечевић Никола 3-2 -88п. – диплома -2место
3.Пантелић Кристина 3-3 -88п.-диплома -2место
4.Шимшић Александра 3-3 -88п -диплома -2место
5.Јањушевић Војин 3-1 – 84п. – диплома-3место
6.Томановић Војин 3-2 – 84п. –диплома-3место
7.Божовић Андрија 3-2 – 78п. -похвалница
8.Цвијовић Филип 3-1 – 74п. -похвалница
9.Савић Вук 3-3 -68п. -похвалница
10.Секулић Марија 3-2 -66п. -похвалница
четврти разред
1.Вучићевић Сара4-1-100п.-1м.-градско, диплома, 2м.диплома на окружном
2.Ћосовић Јован4-1 -90п. -2м.-градско, диплома, 1м. диплома на окружном
3.Павић Јана4-3-70п.- 3место,диплома, градско
4.Џелебџић Тамара 4-1 -60п. похвалница, градско
5.Милосављевић Јелисавета 4-1 60п. похвалница, градско
6.Чантрак Арсеније 4-2 -60п. похвалница, градско
7.Комарица Филип 4-2 -60п. похвалница, градско
8. Павловић Ива 4-3-60п. похвалница, градско
9.Јовановић Матија 4-3 -55п.похвалница, градско
пети -осми разред
1.Благојевић Тијана 5 -3место, диплома, -градско,
2.Павић Матија 6-1 -градско-3место, диплома, пласман на окружно
3.Вермезовић Невена 6-3 –градско -3место, диплома
4.Тодорић Сандра 7-3 градско 2место, диплома, пласман на окружно
5.Јанковић Ана -7-1 -градско-3место, диплома
6.Бешевић Марија -7-3 –градско- 3место, диплома
7.Тановић Александра -7-3 –градско-3место, диплома
5.Историја
1.Павле Копривица 6-4 -3м. диплома, градско, пласман на окружно
2.Ана Живковић 7-2 -2м. диплома, градско, пласман на окружно
3. Милица Кулић 7-2 -2м. диплома,градско, пласман на окружно
4.Немања Цоњић 7-1 -3место, диплома, градско, пласман на окружно
5.Филип Селаковић 8-4 -2м. диплома,градско пламан на окружно
6.Географија
1. Живковаић Ана 7-2 –градско- 2 место, диплома, 2м. диплома окружно, пласман на републичко
2. Божић Душан 8-2 –градско-2 место, пласман на окружно
3. Југовић Лазар 8-2 –градско- 3 место,диплома
7.Биологија
1. Живковић Наталија 5–2, градско -2 место, диплома
2.Секулић Никола 5-3 -градско -2 место, диплома,
3.Кулић Милица 7-2 –градско-1 место, диплома, 2 место ,диплома,окружно
4.Трмчић Лука 7-2 –градско-2 место, диплома, 2 место, диплома, окружно
5.Пантовић Милица 7-3 -градско -2 место, диплома,
6.Ђуровић Јелена 7-3 -градско -3 место, диплома
7.Божић Душан 8-2 –градско-1место, диплома, 2место, диплома, окружно
8.Селаковић Филип 8-4 –градско-1 место, диплома, пласман на окружно
9.Рајевац Лука 8-2 –градско -2 место, диплома, 3 место, диплома, окружно,
10.Божовић Кристина 8-1- градско, -2место, диплома
8.Физика
1.Милановић Кристина 6-1 –градско–похвалница, пласман на окружно
2.Симић Сања 6-2 –градско–похвалница, пласман на окружно
3.Јанковић Ана 7-1-градско -1 место, диплома, 2награда, диплома- окружно
4.Зарић Драган 7-3 –градско-3 есто, диплома, пласман на окружно
5.Станковић Сара 8-4 -градско -похвалница
9.Хемијa
1.Бешевић Марија 7-3, градско 1 место, 2м. диплома -окружно
2.Пантовић Милица 7-3, градско 1 место, пласман на окружно
3.Васић Анђелина 7-3, градско 2 место, пласман на окружно
4.Јанковић Ана, 7-1, градско 2 место, пласман на окружно
5.Југовић Лазар, 8-2, градско 2 место, пласман на окружно
10.техничко и информатичко образовање
11. Саобраћај
1.Богдановић Андријана 5-2 -3место, градско
2. Росић Игор 5-2 -3место- градско
12. Спорт
Гимнастика -пионирке -1место –диплома –златиборски округ ОСИУРС-првенство
Атлетика, дечаци- прво место на општинском и на окружном такмичењу, друго место на међуокружном.
У појединачној конкуренцији су се највише истакли Ранко Јечменица у скоку у даљ: прво место на општинском, прво место на окружном и друго место на међуокружном такмичењу, као и Цаковић Ђорђе у дисциплини на 100 метара : где је заузео прво место на општинском, окружном и међуокружном такмичењу и пето место на државном такмичењу.

15. јун 2014. године
Одржан је једнодневни семинар у оквиру пројекта ВЕЖБАОНИЦА.

16, 17 и 18 јун 2014. године
Одржан је завршни испити за ученике осмог разреда из српског језика, математике као и комбиновани тест, који је обухватио предмете : физика, хемија, биологија, историја и географија.

19. јун 2014. године
Одржана су Одељенска већа са следећим дневним редом :
- утврђивање на предлог наставника оцена из наставних предмета
- анализа резултата рада на крају наставне године
- анализа примене васпитно дисциплинских мера
- утврђивање оцена из владања на основу укупних резултата рада и понашања ученика
- анализа реализације свих облика васпитно- образовног рада
- похвале и награде ученицима
- организовање родитељског састанка и подела сведочанстава.

23. јун 2014. године
Одржана је седница Педагошког колегијума, са следећим дневним редом :
- извештај о стручном усавршавању
- припрема извештаја о реализацији АП у ШРП за 2013/2014 годину
- припреме за израду извештаја о раду стручних већа
- припреме за израду новог школског програма

24. јун 2014. године
Одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом :
- анализа постигнућа ученика на крају наставне године
- утврђивање предлога мера са седница одељенских већа
- остваривање годишњег плана рада – реализација фонда сати
- разматрање предлога програма реализације факултативних активности : екскурзије и наставе у природи.
- припрема извештаја о реализацији АП у Самовредновању за 2013/2014 годину.

03. јул 2014. године
Одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом :
- разматрање извештаја о реализацији плана стручног усавршавања
- утврђивање листе изборних предмета и осталих облика образовно- васпитног рада за наредну школску годину
- утврђивање предлога Предшколског и Школског програма рада за наредну школску годину
- разматрање Извештаја Акционих планова за школску 2013/2014 годину ( ШРП и Самовредновање ).

27 и 28 август 2014. године
У оквиру пројекта Развионица, 21 наставник школе је присусутвовао дводневној обуци у Краљеву.