Home

Јавне набавке


Document-gif 2018.

 

План јавних набавки 2018.

Измењени план јавних набавки 2018.

 

Јавна набавка електричне енергије 2018.

 

Позив за јавну набавку електричне енергије

Конкурсна документација за ЈНМВ електрична енергија

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку електричне енергије

Јавна набавка добара – Намирнице и прехрамбени производи 2018.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација за набавку добара – Намирнице и прехрамбени производи

Одлука о обустави поступка партија 1

Oбавештење о обустави постука за партију 1

Одлука о додели уговора

Јавна набавка добара – Намирнице и прехрамбени производи 2018. поновни поступак за партију број 1 (месо)

Позив за подношење понуде – Намирнице и прехрамбени производи поновни поступак за партију број 1

Конкурсна документација – Намирнице и прехрамбени производи поновни поступак за партију број 1

Document-gif 2017.

 

 

План јавних набавки за 2017. годину

 

Јавна набавка електричне енергије 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за ЈНМВ електрична енергија

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку електричне енергије

Јавна набавка добара – Намирнице и прехрамбени производи 2017.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација – намирнице

Одлука о додели уговора

Обавештење o закључењу уговора

Јавна набавка добара за расвету 2017.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација за ЈНМВ расвета

Одлука о додели уговора

Јавна набавка – Услуге извођења наставе у природи и екскурзија 2017.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација настава у природи/екскурзије 2017/2018.

Oдлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка партија 2

Обавештење о обустави поступка – партија 2

Обавештење о закљученом уговору- партија 1

Обавештење о закљученом уговору- партија 7

Обавештење о закљученом уговору- партија 3,4,5,6 и 8

Јавна набавка – Услуге извођења наставе у природи и екскурзија 2017. године –   поновни поступак за партију 2

Позив за подношење понуде – поновни поступак

Конкурсна документација за поновни поступак набавке услуга извођења наставе у природи за ученике другог разреда Школе

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору- партија 2

 

НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

 

поновни поступак за партију број 1