Home

Јавне набавке


Document-gif 2017.

 

 

План јавних набавки за 2017. годину

 

Јавна набавка електричне енергије 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за ЈНМВ електрична енергија

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку електричне енергије

Јавна набавка добара – Намирнице и прехрамбени производи 2017.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација – намирнице

Одлука о додели уговора

Обавештење o закључењу уговора

Јавна набавка добара за расвету 2017.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација за ЈНМВ расвета

Одлука о додели уговора

Јавна набавка – Услуге извођења наставе у природи и екскурзија 2017.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација настава у природи/екскурзије 2017/2018.

Oдлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка партија 2

Обавештење о обустави поступка – партија 2

Обавештење о закљученом уговору- партија 1

Обавештење о закљученом уговору- партија 7

Обавештење о закљученом уговору- партија 3,4,5,6 и 8

Јавна набавка – Услуге извођења наставе у природи и екскурзија 2017. године –   поновни поступак за партију 2

Позив за подношење понуде – поновни поступак

Конкурсна документација за поновни поступак набавке услуга извођења наставе у природи за ученике другог разреда Школе

Document-gif 2016.

 

 

План јавних набавки за 2016. годину

 

Јавна набавка – Услуге извођења наставе у природи и екскурзија 2016.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација – Настава у природи и екскурзије

Питање и одговор

Прва измена конкурсне документације

Oбавештење o продужењу рока за подношење понуде

Oдлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка партија 9

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка електричне енергије 2016.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација за ЈНМВ електрична енергија

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку електричне енергије

 

Јавна набавка добара – Намирнице и прехрамбени производи 2016.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Намирнице и прехрамбени производи 2016 – Поновни поступак за партију 5

Позив – партија5

Конкурсна документација намирнице – партија 5 / 2016

Одлука о додели уговора партија 5

Обавештење о закљученом уговору партија 5

Јавна набавка добара – Кондиторски производи и други слаткиши

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација за набавку добара – кондиторски производи и други слаткиши 2016

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара за расвету 2016.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација за ЈНМВ расвета

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

 

Document-gif2015.

Јавна набавка – Услуге извођења наставе у природи и екскурзија бр. 7/2015.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација – Настава у природи и екскурзија

Питање и одговор

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Друга измена конкурсне документације

Друго обавештење о продужењу рока за подношење понуде 2

Трећа измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка партија 1

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Радови на реконструкцији мушке свлачионице код фискултурне сале – Партија 5

Позив за подношење понуда за извођење радова на реконструкцији мушке свлачионице

Конкурсна документација – радови на реконструкцији мушке свлачионице код фискултурне сале 2015.

Одлука о додели уговора партија 5

Обавештење о закљученом уговору партија 5

Јавна набавка – Радови на замени пумпе у систему централног грејања 2015.

Позив за подношење понуда за замену пумпе у систему централног грејања

Конкурсна документација – замена пумпе у систему централног грејања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Радови на реконструкцији мушке свлачионице код фискултурне сале – 2015.

Позив за подношење понуда за извођење радова на реконструкцији мушке свлачионице

Конкурсна документација – радови на рекострукцији мушке свлачионице код фискултурне сале

Обавештење о закљученом уговору партија 1 (2015)

Обавештење о закљученом уговору партија 2 (2015)

Обавештење о закљученом уговору партија 3 (2015)

Обавештење о закљученом уговору партија 4 (2015)

Обавештење о закљученом уговору партија 5 (2015)

Јавна набавка електричне енергије 2015.

Позив за подношење понуде 2015.

Конкурсна документација за ЈНМВ електрична енергија 2015.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку електричне енергије 2015.

Јавна набавка – Намирнице 2015.

Позив за подношење понуде – Намирнице 2015.

Конкурсна документација-Намирнице 2015.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-2015.

Измењена конкурсна документација -намирнице 2015.

Обавештење о закљученом уговору партија 1 2015

Обавештење о закљученом уговору партија 2 2015

Обавештење о закљученом уговору партија 3 2015

Обавештење о закљученом уговору партија 4 2015

Обавештење о закљученом уговору партија 5 2015

Обавештење о закљученом уговору- партија 6 2015

Обавештење о закљученом уговору партија 7 2015

Обавештење о закљученом уговору партија 8 2015

Обавештење о закљученом уговору – партија 9 2015

Јавна набавка добара – Кондиторски производи и други слаткиши 2015.

Позив за достављање понуда-Kондиторски производи-2015.

Конкурсна документација-Kондиторски производи -2015.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2015.

Измењена конкурсна документација -Kондиторски производи 2015.

Обавештење о закљученом уговору – партија 1 2015

Обавештење о обустави поступка – партија 2 2015

Јавна набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање 2015.

Позив за подношење понуда ЈНМВ канцеларијски материјал и материјал за образовање 2015.

Конкурсна документација – канцеларијски материјал и материјал за образовање 2015.

Обавештење о закљученом уговору партија 1 2015

Обавештење о закљученом уговору партија 2 2015

Обавештење о закљученом уговору партија 3 2015