Home

Правила понашања родитеља чија деца иду у продужени боравак током трајања епидемије КОВИД – 19

Објавио Администратор | Датум: мај 09 2020


IMG_8664Основна школа „Слободан Секулић“ Ужице

Дел.број 101-170
Датум 07.05.2020.године 

На основу члана 126. став 4. тачка 18) и члана 151. ст. 4. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17,27/18 ,10/19 и 6/20), 72. Статута Основне школе „Слободан Секулић“и инструкције МПНТ у вези са поступањем основних школа поводом отварања објеката за пријем ученика у целодневни боравак током трајања епидемије КОВИД -19 број 601-00-9/4/2020-01 од 05.05.2020. године директор Основне школе „Слободан Секулић“ Ужице ( у даљем тексту Школа) доноси

Правила понашања родитеља

чија деца иду у продужени боравак током трајања епидемије КОВИД – 19

  1. Родитељи могу доводити децу у продужени боравак радним даном најраније у 730 часова а по ученика могу доћи најкасније у 1630 часова. Прихват деце је могућ у оквиру наведеног термина о чему родитељи треба да за сваки наредни дан унапред обавесте дежурног наставника на прихвату ученика;
  2. Свакодневно, пре доласка у школу, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре не доводи дете у школу и о томе обавести директора на телефон 031/560-012;
  3. Родитељи свом детету треба да обезбеде посебну флашицу са водом која ће бити само за његове потребе током боравка у школи;
  4. Како у школи нема обезбеђен оброк за ученика, сугерише се родитељима да деца доручкују пре доласка у школу, а да им припреме и спакују ужину и/или суви оброк (у зависности од дужине времена проведеног у школи) а у складу са потребама и навикама детета;
  5. Родитељ је у обавези да када доводи дете у школски објекат обавезно носи маску, тако да маска прекрива уста и нос;
  6. Родитељ предаје дете дежурном наставнику испред улазних врата Школе тако да дете пређе преко дезобаријере за обућу;
  7. Уколико родитељ има потребу да са дететом улази у школу, обавезан је да на улазу дезинфикује руке препаратом на бази 70% алкохола и пређе преко постављене дезобаријере за обућу и да уз минимално задржавање размени информације са запосленим у школи који је задужен за прихват деце;
  8. Родитељ треба да избегава да улази у школу, како при довођењу тако и у прихвату деце на крају дана;
  9. При довођењу и преузимању детета родитељ треба да задржи растојање од два метра у односу на другог родитеља или запосленог који је задужен за прихват ученика;
  10. Сваког дана, пошто дођу по дете, родитељи треба да обавесте дежурног наставника да ли ће ученик доћи у школу и наредног дана.

Директор школе
с.р. Александар Урошевић

Оставите коментар