Home

РАСПОРЕДanimatedmarkcalendar

 

ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА 

Распоред дежурних наставника
Распоред индивидуалних посета
Распоред активности Обогаћеног једносменског рада


Распоред часова – 5. разред
Распоред часова – 6. разред
Распоред часова – 7. разред
Распоред часова – 8. разред


ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
Распоред писмених и контролних вежби 1. разред
Распоред писмених и контролних вежби 2. разред
Распоред писмених и контролних вежби 3. разред
Распоред писмених и контролних вежби 4. разред
Распоред писмених и контролних вежби ИО Љубање

Распоред писмених и контролних вежби 5. разред
Распоред писмених и контролних вежби 6. разред
Распоред писмених и контролних вежби 7. разред
Распоред писмених и контролних вежби 8. разред

Распоред допунског и додатног рада (прво полугодиште)

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

Распоред писмених и контролних вежби 1. разред
Распоред писмених и контролних вежби 2. разред
Распоред писмених и контролних вежби 3. разред

Распоред писмених и контролних вежби 4. разред
Распоред писмених и контролних вежби ИО Љубање

Распоред писмених и контролних вежби 5. разред
Распоред писмених и контролних вежби 6. разред
Распоред писмених и контролних вежби 7. разред
Распоред писмених и контролних вежби 8. разред

ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА 

-Распоред дежурних наставника

-Распоред звоњења

-Распоред индивидуалних посета

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
Распоред
писмених и контролних вежби 5. разред
Распоред писмених и контролних вежби 6. разред
Распоред писмених и контролних вежби 7. разред
Распоред писмених и контролних вежби 8. разред

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
Распоред писмених и контролних вежби 5. разред
Распоред писмених и контролних вежби 6. разред
Распоред писмених и контролних вежби 7. разред
Распоред писмених и контролних вежби 8. разред

Распоред допунске наставе и додатног рада  2021-2022. (друго полугодиште)

 

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

Распоред припремне наставе школске 2020/2021. године Распоред такмичења школске 2020/2021. године Распоред часова за 2. полугодиште школске 2020/2021. године Распоред контролних и писмених провера за 2. полугодиште школске 2020/2021. године
Распоред контролних и писмених радова 14. 15. и 16. недеља (онлине
)
Распоред контролних и писаних радова ПЕТИ РАЗРЕД -прво полугодиште- 2020/2021. године
Распоред контролних и писаних радова ШЕСТИ РАЗРЕД -прво полугодиште- 2020/2021. године

Распоред контролних и писаних радова СЕДМИ РАЗРЕД -прво полугодиште- 2020/2021. године
Распоред контролних и писаних радова ОСМИ РАЗРЕД -прво полугодиште- 2020/2021. године
Распоред контролних и писмених вежби за прво полугодиште у школској 2020/2021. години

Распоред часова од 5. до 8. разреда у школској 2020/2021. години
Распоред звоњења у матичној школи и у ИО Љубање 

 ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА

Распоред звоњења у школској 2019/2020. години
Распоред писмених и контролних задатака за  2019/2020. годину-прво полугодиште 
Распоред писмених и контролних задатака за 2019/2020. годину-друго полугодиште
Распоред часова, од петог до осмог разреда, за школску 2019/20. годину
Прва недеља:
Парна смена са петацима-преподневна смена
Непарна смена без петака-поподневна смена
Друга недеља
Непарана смена са петацима-преподневна смена
Парна смена без петака-поподневна смена

Распоред часова, од првог до четвртог разреда, за школску 2019/20. годину
Распоред часова првог разреда
Распоред часова другог разреда
Распоред часова трећег разреда
Распоред часова четвртог разреда
Распоред часова-ИО Љубање први  и трећи разред
Распоред часова-ИО Љубање други и четврти разред
Распоред обогаћеног једносменског рада-трећи и пети разред
Распоред индивидуалних посета родитеља за школску 2019/20.