Home

Заштита података о личности


ОБАВЕШТЕЊЕ

Решењем директора, Софија Срндаћевић, запослена у ОШ „Слободан Секулић“, именована је за лице за заштиту података о личности (тел. 031- 562 981 лок. 108)

Решење о одређивању лица за заштиту података о личности

Knob OrangeЗахтев за остваривање права у вези са обрадом података о личности

Knob OrangeЗахтев за остваривање права поводом извршеног увида