Home

Наставници предметне наставе


 Српски језик

 • Љиљана Доганџић
 • Милован Алексић
 • мр Јасмина Филиповић

 Математика

 • Тања Рајаковић
 • Мирјана Митровић

 • Данијела Бајић (замена)
 • Сања Папић

 Енглески језик

 • Оливера Тејић
 • Марија Верговић
 • Јелена Чавић
 • Владе Цицварић

 Француски језик

 • Марина Антонијевић

 Немачки језик

 • Ана Ђокић

 Историја

 • Милош Рацић
 • Александра Куљанин

 Географија

 • Марина Трифуновић
 • Слободан Алексић

 Биологија

 • Милева Рогић
 • Драгана Дулановић Суботић

 Хемија

 • Мирјана Којадиновић

 Физика

 • др Јелена Радовановић

 • Данијела Бајић (замена)

 • Гордана Шапоњић (замена)

 • Маријана Станковић (замена)

 Информатика и рачунарство

 • Никола Сокић
 • Радомир Бошњаковић
 • Ана Минић
 • Данијела Бајић (замена)

Техника и технологија                                                                              

 • Никола Сокић
 • Радомир Бошњаковић

 • Горан Гардић

 Физичко васпитање

 • Драган Ивановић
 • Владимир Аничић

 Музичко образовање

 • Владана Абрамовић

 Ликовно образовање

 • Нада Цветић

Верска настава

 • Слободан Поледица

Грађанско васпитање                                                                                      

 • Звјездана Мијаиловић

 • Весна Богосављевић

 • Златко Цвијовић

 • Никола Спасојевић