Home

Наставници предметне наставе


 Српски језик

 

Љиљана Доганџић 

Милован Алексић 

мр Јасмина Филиповић

 Математика

 

Сања ПапићТања Рајаковић

 

Мирјана Митровић

 

 Енглески језик

 

Оливера Тејић

 

Марија Верговић


Јелена Чавић

 

 Француски језик

 

Невена Жеравчић – Марковић

 

 Немачки језик

 

Ана Ђокић

 

 Историја

 

Милош Рацић

 

Александра Куљанин

 Географија

 

Марина Трифуновић

 

Гордана Анђић

 

 Биологија

 

Милева Рогић


Ивана Поњавић

 

 Хемија

 

Мирјана Којадиновић

 

 Физика

 

др Јелена Радовановић

 

 Техничко образовање

 

Никола Сокић

 

Радомир Бошњаковић

 

Ана Минић

 

 Физичко васпитање

 

Драган Ивановић

 

Владимир Аничић

 

 Музичко образовање

 

Владана Абрамовић

 

 Ликовно образовање

 

Нада Цветић

замена: Марија Ђокић

 

Верска настава

 

Радмила Станков Милић

 

Грађанско васпитање                                                                                     


Драгина Митровић

Весна Богосављевић

Златко Цвијовић

Никола Спасојевић