Home

Помоћно-техничко особљеДОМАР

Александар Жунић

 

МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА – ЛОЖАЧ

Рајко Божић

 

КУВАРИЦА

 

Снежана Ђунисијевић

Зорица Златић
замена: Маријана Спасојевић

  

ЧИСТАЧ

Дара Алексић

Драгина Жунић

Зоран Јелисавчић

Светлана Панић

Славка Ђурић

Милка Марковић

Надица Тешовић

Анђелија Ракић
замена: Драгана Јелисавчић

Младенка Мијатовић

Миливојка Тодоровић