Home

Јавне набавке


Document-gif 2020.

План јавних набавки 2020.

Јавна набавка електричне енергије 2020.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација за ЈНМВ електрична енергија

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку електричне енергије

Јавна набавка добара – Намирнице и прехрамбени производи

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација за набавку добара – Намирнице и прехрамбени производи

Питање и одговор

Прва измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима

 

 

 

Document-gif 2019.

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019.

 

Јавна набавка електричне енергије 2019.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација за ЈНМВ – електрична енергија

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку електричне енергије

Јавна набавка добара – Намирнице и прехрамбени производи 2019.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација за набавку добара – Намирнице и прехрамбени производи

Прва измена конкурсне документације

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима

Јавна набавка – Услуге извођења наставе у природи и екскурзија 2019.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација/ Настава у природи-екскурзије 2019/20.

Одговор на питање о измени конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 2, 3, 4, 6 и 8