m

ОШ „Слободан Секулић“ саграђена је као пета по реду основна школа у Ужицу. Припадамо месној заједници Крчагово.

Норвешких интернираца 18,
31000 Ужице

+381 31 562 981 / +381 31 562 982

Top
Image Alt

Логопед

Распоред рада логопеда у нашој школи:

уторак (8-14h)
четвртак (8-14h)
петак (8-14h)

У сваком тренутку, родитељи могу добити информације путем контакт телефона: 064/2632233

Дипломирани дефектолог – логопед
Маријана Милутиновић

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поред бројних погодности, наша установа, протеклих једанаест година, у свом стручном тиму има и логопеда, који пружа логопедске услуге деци од предшколског узраста до осмог разреда,односно завршетка образовног циклуса. По упису детета у нашу установу, врши се логопедско тестирање, процена и дијагностика, а у колико је то и потребно, дете се, по обавештавању и добијању сагласности од стране родитеља и укључује у сам третман.

Логопед процењује говорно-језички статус детета, односно процену рецептивног и експресивног говора (на пример да ли је дете проговорило, да ли разуме налоге који му се задају). Другим речима, логопед процењује артикулацију говора, говорне органе (дисање, мишиће усана, лица и језик) као и целокупну анатомију говорног апарата. Деца могу имати проблем при изговарању одређених слогова, речи или могу имати друге језичко-говорне или комуникацијске проблеме.

Ако се ради о предшколском и школском детету, логопед користи тестове у складу са узрастом детета. Ту спада процена графомоторике, током које се прати да ли дете правилно држи оловку, да ли оставља адекватан траг оловке на папиру, да ли прати смер писања слова, процена писања, читања, препричавања, али и процена фонемског слуха и анализа и синтеза гласова у речи. Тако се долази до одговарајуће логопедске процене, након које се родитељима износи мишљење, дијагноза као и предлог третмана.

Ко је логопед?

Логопед се баве превенцијом, детекцијом, дијагностиком и третманом гласа и говора. Домен рада логопеда су деца и одрасли.

Логопед це на основу развојних норми и тестовног материјала проценити да ли се ради о патолошком говорно – језичком развоју деце или одраслих и по потреби предложити третмане.

Поремећаји гласа, сметње у читању, писању, рачунању, муцање, поремећаји у говору и језику као последица глувоће, и других развојних сметњи, домен су рада логопеда,опоравак говора након трауматских повреда главе, можданих удара, рад на богаћењу речника, као и развоју целокупне личности особе, укратко описано, представља наш рад!

Како изгледа тестирање за школу при упису  први разред?

Шта оквирно деца треба да знају пре школе?

Графомоторика:

Дете би требало до овог периода да правилно држи оловку.

При процени цртежа се гледа да ли има довољно детаља.Такође и само повлачење линија, да ли може да испрати линије у свим правцима, да ли може да прецрта задате фигуре и слично.

Говорно-језички развој:

Процена говорно-језичких способности се врши помоћу неколико тестова и самим разговором са дететом.

Обавезно се ради АРТИКУЛАЦИОНИ тест којим процењујемо начин на који дете изговара гласове српског језика.

Деца би у овом периоду до поласка у школу требала да изговарају правилно све гласове српског језика. Она која не изговарају требала би да буду укључена у логопедски третман.

Дешава се да гласове које не изговарају погрешно и пишу или их мењају са другим гласом приликом писања. Зато је неопходно да се исправи изговор тих гласова.

Деца би требало да знају које је прво слово у речи, а које последње.
Затим да поделе дате речи на слогове: ма-ма, Пе-тар…
Који су гласови у речи: сто, пуж, кућа… (анализа гласова)
Које гласове чује када каже само: М-А-М-А , П-А-С… (синтеза гласова)
Да напишу слова која знају… Нека деца пишу као у огледалу или пак имају погрешан смер писања одређених гласова одоздо на горе. Те и сличне грешке би требало да савладају у првом разреду.

Антоними: Шта је супротно од хладно, здравље, лепо…?

Тест слика: на основу којих дете треба да исприча причу и да поређа дате слике по тачном распореду.

Прати се начин састављања реченице, да ли су просте, проширене, да ли су граматички исправне, са колико детаља је дете обогатило причу…

 • Дететов речник би пре поласка у школу требао да има преко 2000 речи
 • Речник је богатији речима са апстрактним значењем: љубав, лепота…
 • Правилно изговара све гласове матерњег језика
 • Препознаје римовање речи (нпр: “Види малу Росу, сама пере косу”, “Кћери моја Нато, ти си моје злато”)
 • Дете је овладало свим временима (прошло, садашње, будуће)
 • Зна да репродукује песмице и преприча омиљену причу
 • Врши анализу и синтезу гласова у речи (На које слово почиње реч САТ?; Када кажем М-И-Ш шта сам рекла? Које је последње слово у речи АВИОН; Од којих се слова састоји реч МАЧКА?…
 • Користи речи супротног значења( дан-ноћ, црно-бело, здрав-болестан…)
 • Зна дане у недељи, који је дан пре а који после нпр: среде
 • Зна месеце у години
 • Зна да наброји годишња доба и њихове карактеристике
 • Користи синониме за велики број речи
 • Служи се просто-проширеним реченицама
 • Броји до 20 унапред и уназад
 • Пише бројеве. Битно је да дете уме да препозна симбол броја и да уме да повеже количину са одређеним бројем
 • Зна да поређа објекте по величини и да их упоређује који је мањи који је већи
 • Саставља целину од делова (слагалице)
 • Оријентише се у времену (дан-ноћ, јутро, подне, вече, сада, пре , после)
 • Оријентише се у простору (испред, иза, изнад, испод…)
 • Црта човека са више детаља
 • Зна која је лева а која десна рука
 • Већина деце уме да напише и прочита своје име
 • Препознаје слова азбуке и већину зна да напише.

Уколико дете предшколског узраста тешко следи упутства, тешко одговара на питања и тешко изражава своје мисли, не познаје слова и бројеве и не показује интерес за учење, ако показује тешкоће у финој моторици (откопчавање, закопчавање, низање, слагање), неправилно држи оловку и не показује интерес за цртање и/или писање или му то представља тешкоћу, поједина слова и бројеве пише као у огледалу, нема развијену фонолошку свест (не зна на које слово почиње или се завршава  нека реч, не препознаје риме речи) обавезно посетите логопеда. Такође проблем представља и уколико дете не зна колико има година, које је доба дана када се устаје а које када се иде у кревет, који оброк једемо ујутру а који увече, шта ради када је гладно или када пада киша и шта се налази нпр: изнад или поред њега…На основу добијених података добићете савет да ли је вашем детету потребна додатна припрема за школу и да ли треба да буде укључено у логопедски третман.

Логопедски третман подразумева стимулацију која је интензивна уз помоћ различитих врста активности, кроз које дете и логопед заједничким снагама утичу на развој говора. Осим тога ради се и на богаћењу речника, на функционалној употреби речи, на разумевању говора и на многим другим аспектима говора.

Распоред рада логопеда у нашој школи је:

 • уторак (8-14h)
 • четвртак (8-14h)
 • петак (8-14h)

У сваком тренутку, родитељи могу добити информације путем контакт телефона: 064/2632233

Дипломирани дефектолог – логопед

Маријана Милутиновић