m

ОШ „Слободан Секулић“ саграђена је као пета по реду основна школа у Ужицу. Припадамо месној заједници Крчагово.

Норвешких интернираца 18,
31000 Ужице

+381 31 562 981 / +381 31 562 982

Top
Image Alt

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани родитeљи,

Ресорно министарство нам је недавно послало одређене Смернице за почетак ове школске године, а која се односи на делимичну организацију образонос васпитног рада.

Упознајемо вас да ће се посебна пажња ове школске године поветити развоју позитивних људских вредности код ученика, као и на развијању односа који доприносе прихватању различитости, развијању толеранције и емпатије. Сви смо одговорни за развијање ових особина, а успех ћемо постићи ако будемо сарађивали на најбољи могући начин, прихвтајући обавезе и одговорности сходно улози у образовно-васпином процесу.

Први наставни дан ове школске године биће посвећен разговору са ученицима, као и упознавању ученика са плановима рада.

У првој недељи, биће реализована тематска настава која се односи на неговање сарадње, поштовања, уважавања, толеранције и другарства, уз уважавање различитости.

 У другој недељи, биће спроведено иницијално процењивање постигнућа ученика, у односу на претхони период из свих наставних предмета, као и до сада што се чинило. Резултати ове процене ће бити веома значајни, за планирање даље подршке ученицима ради њховог напредовања у школским постигнућима.

Наш задатак је такође да дођемо да заједничког креирања идентитета школе, односно дефинисња оног што се зове мото. Ми смо га, као што је већ познато, дефинисали у недавно донетом ШРП. Договорићемо се око даљих активности. Искрено се надамо да ћемо, у најбољем интересу деце, сарађивати на унапређењу нашег рада и наше сарадње.

Тим за обезебеђивање квалитета и развој установе

 

Смернице за организацију и реализацију ОВ рада за школку  2023/2024. годину

Обавештење за  родитље и ученике