m

ОШ „Слободан Секулић“ саграђена је као пета по реду основна школа у Ужицу. Припадамо месној заједници Крчагово.

Норвешких интернираца 18,
31000 Ужице

+381 31 562 981 / +381 31 562 982

Top
Image Alt

Образовање за права детета

Образовање за права детета

Пројекат Образовање за права детета

Наша школа је укљућена у пројекат Образовање за права детета од другог полугодишта 2018/19. школске године. Пројекат се  већ неколико година реализује кроз сарадњу Ужичког центра за права детета са више невладиних организација и основних школа из Србије, под покровитељством Песталоци фондације из Швајцарске.

„Пројекат је заснован на одредбама Конвенције о правима детета, посебно оним која се тичу права сваког детета да учи и информише се о својим правима и да зна да она морају бити поштована у свакој прилици. Због тога је важно да права детета буду део образовања које се стиче у школи. Комитет за права детета је 2008. и 2017. нашој земљи упутио низ препорука. Неке од њих се односе и на образовни систем, у смислу тога да учење о правима детета треба да буде заступљено у школама: држава треба да ојача своје напоре да обезбеди адекватну и систематску обуку, односно сензибилизацију у вези са правима детета, професионалним групама које раде са децом и за децу; обрати посебну пажњу на систематско укључивање наставе о принципима и одредбама Конвенције на свим нивоима наставног плана и програма. Имајући у виду препоруке Комитета, пројекат „Образовање за права детета“ доприноси да:

 • Деца уче о својим правима у школи – како кроз предмет грађанско васпитање, тако и кроз примену образовања за права детета као интегрисани садржај у оквиру других предмета. Потребно је да школа осигурава одговарајући квалитет наставе о правима детета и располаже наставним кадром компетентним за подучавање деце о правима детета и њиховим поштовањем у свакодневним ситуацијама.
 • Деца уживају своја права у школи – учећи децу за права детета, важно је да се школе не задрже на декларативном нивоу, односно, да не сматрају да су испуниле циљеве тиме што су децу упознале са садржајем Конвенције о правима детета. Иако то јесте нужан корак, он никако није и довољан да бисмо могли говорити о образовању за права детета, зато поштовање права детета у практичним ситуацијама јесте од једнаког значаја. Важно је да у школи деца уживају своја права, односно да школа:
  • буде безбедно место где су деца заштићена од насиља и дискриминације;
  • буде место где су деца информисана о својим правима и одговорностима и активно учествују у свим аспектима образовног процеса и живота школе;
  • предузима ефикасне мере ради осигурања доступности и квалитета образовања за сву децу.

Активности пројекта су усмерене на:

 • креирање модела примене образовања о правима детета у редовној настави у одабраним основним школама у Србији;
 • јачање капацитета школа као институција и запослених у њима да поштују права детета у свом раду и примењују образовање за  права детета;
 • оснаживање деце, родитеља и других чинилаца образовног система за активно учешће у промоцији и примени права детета у школама;
 • остваривање бољих увида за укључивање образовања за права детета кроз пилотирање програма на педагошким факултетима.“  Извор: https://www.opd.org.rs/o-projektu/

Стручна служба је користила део инструмента Индикатори остварености права детета у образовању (Индекс) како био се проценило у ком степену су они присутни у нашој школи. На основу остварености индикатора,  креиран је Акциони план Образовања за права детета. У план су имплементиране  активности које треба да допринесу реализацији задатака пројекта.

Координатор пројекта је Весна Богосављевић, педагошкиња, која је уједно и координаторка Ученичког парламента. Непосредни сарадник у реализацији овог пројекта је Александра Савић, психолог.  С обзиром да ученици треба да буду најзначајнији актери реализације овог пројекта. Ученички парламент је сачинио свој Акциони план који, поред осталог, предвиђа реализацију неколико активности које се односе на циљ и задатке пројекта.

Овај пројекат је омогућио да се у нашој школи оснажи неколико наставника за компетенције К3 и К4. Координаторка пројекта је завршила акредитовану обуку „Тренинга за тренере“ у оквиру пројекта Образовање за права детета од 19. до 21. априла у Краљеву. Једнодневну акредитовану обуку о правима детета  08.06.2019. године, у Регионалном центру за стручно усавршавање запослених у образовању, завршили су: Александра Савић, психолог, мр Љубица Аничић, професор разредне наставе, Љиљана Доганџић, професор српског језика, Владана Абрамовић професор музичке културе, Мирјана Митровић професор математике, Марија Верговић професор енглеског језика, Оливера Тејић професор енглеског језика. Потребно је да ови учесници обуке у првом полугодишту реализују по 4 часа из области права детета. Поред тога, за 26 ученика и чланова Парламента Александра Савић и Весна Богосављевић реализовали су 4. и 5. октобра обуку за вршњачке едукаторе. Поменути наставници су  24.10.2019. године ишли и у студијску посету  у ОШ „Нада Матић“ и ОШ“Прву основну школу краља Петра II“.

У студијску посету у ОШ Нада Матић 15. 11. ишло је и седам ученика: Михајло Зарић, Зоран Лучић, Кристина Жунић, Јана Церовић, Душица Џелебџић, Нађа Ковачевић и Сара Милошевић.

Координаторка пројекта
Весна Богосављевић

Међународни дан детета

У нашој школи обележен је Међународни дан детета пригодном представом, која представља једну од активности пројекта „Образовање за права детета“ коју наша школа реализује са Ужичким центром за права детета под покровитељством Песталоци фондације из Швајцарске. Представу су извели ученици петог разреда који похађају програм Умемо да се разумемо у оквиру обогаћеног једносменског рада. Представа је изведена за ученике из трећег, петог и седмог разреда. Представа ће бити изведена и за ученике четвртог разреда. Представу је припремила педагошкиња Весна Богосављевић уз свесрдну помоћ Љиљане Доганџић наставнице српског језика и књижевности и психолога Александре Савић.

Координаторка пројекта
Весна Богосављевић

ОБУКА УЧЕНИКА VI и VII РАЗРЕДА

Студијска посета ДЕЦА – ДЕЦИ

Ученици наше Школе су 15. новембра били у студијској посети у ОШ „Нада Матић“, заједно са ученицима ОШ „Петар Лековић“ из Пожеге. Ова активност је реализована у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, који реализује Ужички центар за права детета, подржан од Песталоци дечје фондације из Швајцарске. Чланови Ученичког парламента и запослени, упознали су госте са разним активностима које се односе на учење дечијих права и како ученици ове школе „живе дечија права“. После сваке активности ученици су дебатовали и размењивали искуства из својих школа. Гости су посетили и кутак Ученичког парламента и продукте настале током реализације пројекта Образовање за права детета. У студијску посету су у пратњи координаторке Ученичког парламента Весне Богосављевић ишли ученици: Михајло Зарић, Зоран Лучић, Кристина Жунић, Јана Церовић, Душица Џелебџић, Нађа Ковачевић, Сара Милошевић.

Координаторка пројекта
Весна Богосављевић

Фотографије су преузете са сајта ОШ „Нада Матић“

Мониторинг посета представника Песталоци дечије фондације

У нашој школи је 5. децембра одржан састанак са представницима Песталоци дечје фондације за Србију и представницима Ужичког центра за права детета. Посетили су нас Славица Кијевчанин, директорка фондације, Јелена Најдановић Томић, координаторка образовног програма фондације, Јелена Жунић Цицварић програмска директорка Ужичког центра за права детета и Александра Мутавџић, локална кординаторка пројекта „Образовање за права детета.  Састанку је такође присуствовала и Јелена Жугић педагог из Основне школе „Димитрије Туцовић“ из Чајетине. Нашу школу представљало је око 20 ученика, чланова Ученичког  парламента и вршњачки едукатори програма „Образовање за права детета. Поред њих, састанку су присуствовали Александар Урошевић, директор школе, Александра Савић психолог, Љиљана Диганџић, наставница српског језика и књижевности, Мирјана Митровић, наставница математике и координаторка школског пројекта „Образовање за права детета“ и Ученичког парламента, Весна Богосављевић.

Ученици су гостима и ученицима трећег и шестог  разреда најпре приказали Игроказ о дечјим правима, по тексту Дејана Алексића, који је адаптиран и прилагођен потребама и интересовањима ученика. У представи су учествовали ученици трећег и петог разреда који су укључени у програм „Умемо да се разумемо“ и ученици шестог разреда. Ученици и наставници су после представе упознали представнике Фондације и Ужичког центра за права детета о досадашњим активностима које су реализоване у нашој школи у току првог полугодишта ове школске године.  С поносом истичемо да су ученици, поред тога што су реализовали бројне активности, у дискусији која се на састанку водила, показали да су током реализације пројекта, развили многе међупредметне компетенције, а посебно оне које се односе на сарадњу, комуникацију, предузимљивост и оријентацију ка предузетништву и одговорно учешће у демократском друштву. Наставници су пак упознали госте са иновацијама у својој пракси, јер су у часове имплементирали део програма о дечјим правима.

Координаторка пројекта, Весна Богосављевић

„Деца уче од начина на који живе“

*У нашој школи је 17. децембра 2019. године одржана својеврсна свечаност. Најпре су ученици по трећи пут одиграли представу о дечјим правима у којој учествују ученици I, III, V и VI разреда, за родитеље, наставнике и ученике. Показали смо, да смо успели да спојимо два пројекта, Обогаћени једносменски рад и Образовање за права детета. Eнергија два програма, Умемо да се разумемо и програма ОПД, чини да се у активности укључује све већи број ученика. Исте вечери додељени су сертификати за 26 ученика који су постали вршњачки едукатори образовања за права детета.

Слоган представе али и целокупног рада на ова два пројекта са ученицима је да „Деца уче од начина на који живе“. Учећи о дечјим правима, деца треба да живе своја права, јер само тако, како они кажу, могу учинити да свет постане боље место за њих и све нас. Поносимо се нашим ученицима јер су они наша будућност.

Координаторка пројекта
Весна Богосављевић

Наша Школа је од прошле године укључена у пројекат који реализује Ужички центар за права детета обучено је још шест наставника, тако да је трећина наставника наше Школе оснажена за реализацију програма Образовање за права детета. Обука је реализована У РЦУ.

Поред тога, што су наставници посебно упознати са члановима Конвенције о правима детета, нарочито оним који се директно остварују у систму образовања и веспитања, наставници су упућени и на Ресусрс пакет, на сајту пројекта. Учесници семинара су упознати и са приказом Индикатора остварености права детета у образовању – Индекса, помоћу којег се могу лакше сагледати улоге и одговорности запослених у образовању.

Обука је реализована у оквиру пројекта ,,Образовање за права детета“, који реализује Ужички центар за права детета уз подршку Песталоци дечје фонадације, из Швајцарске. Обука је реализована 29. фебруара 2020. године.

Након обуке нас очекује примена стечених знања, у виду реализације часова о правима детета, као и бројних других акција, којима ће се допринети  да деца уче своја права и да их уживају у образовно-васпитном систему.

Координаторка пројекта
Весна Богосављевић

У нашој школи, 15. октобра, реализована је друга обука  „Образовање за дечја права“ за ученике 6. 7. и 8. разреда. Једнодневној обуци присуствовало је 15 ученика.  Обуку су спровеле Богосављевић Весна педагошкиња и Драгина Митовић психолог. Иначе, обука је наставак сарадње са Ужичким центром за права детета, под покровитељством Песталоци фондације из Швајцарске.

Ученици су планирали да реализују 4 акције (свака група по једну), јер су сматрали да су све једнако квалитетне и да свака треба да се организује и спроведе.

Координаторка пројекта
Весна Богосављевић

Образовање за права детета – сценарио за представa

Три ученице шестог разреда су написале сценарио за представу о дечјим правима. Ученичком парламент, је у оквиру планирања активности Образовање за права детета, предвидео писање сценаруја представе о дечјим правима реализације својих активности који их је подржао и настао је сценарио. Лана Дрндаревић, Јана Доганџић и Ђурђина Јанковић су се организовале, ослушнуле своје другаре и сценарио је настао.

Текст можете пронаћи ОВДЕ

координаторка школског пројекта
Весна Богосављевић

Образовање за права детета – реализација акција и осталих активности

После реализоване друге обуке Ученичког парламента у оквиру Пројекта образовање за права детета коју у сарадњи са Песталоци фондацијом реализује Ужички центар за права детета са сарадницима , ученици су планирали да реализују неколико акција које се односе на дечја права.  Иако је ситуација због пандемије била неповољна, ученици су успели да спроведу активности које су планирали:
Снимили су клипове на тему дечјих права који су били презентовани прилиоком панел дискусија деца-деци са вршњацима из неколико градова Србије.
Спровели су акцију „Да нам храна буде разноврсна и здрава“, Акција је спроведена са ученицима од 5. до 8. разреда. Испитивали су ставове деце о исхрани.
Спровели су упитник са ученицима од 5. до 8. разреда о задовољству наставом за период од почетка школске године до  децембра месеца. Податке су обрадили и презентовали на Ученичком парламенту, а биће представљени и на Наставничком већу попводом другог полугодишта Акцијама и реализацијом часова  је обухваћено око 350 ученика.
Наставници и учитељи су укупно реализовали 11 часова који се односе на тему дечјих права.
Такође су и написали сценарију за представу о дечјим правима кроз неколико једночинки.
О активностима наше и других школа обухваћених пројектом, више можете погледати и на адресама:  https://www.opd.org.rs/vesti/
Фотографије представљају реализацију активности, планирање, договоре и реализацију.

Координаторка  школског пројекта
Весна Богосављевић

ТРЕЋА АКРЕДИТОВАНА ОБУКА О ПРАВИМА ДЕТЕТА

У суботу, 20. фебруара 2021. године у Регионалном центру за стручно усавршавање запослених у образовању, у Ужицу одржана је обука за запослене из патнерских школа на пројекту „Образовање за права детета“. Обука носи назив „Индикатори остварености права детета у образовању“, на њој су осим учитеља и наставника осталих основних школа учествовала и четири наша наставника: др Бојана Удовичић, учитељица, Милош Чолић, учитељ, наставница веронауке Радмила Станков Милић и наставница математике Тања Рајаковић.

Наше колеге су веома задовољне обуком, јер су имали прилику да се, кроз процесно активно учење, упознају са члановима Конвенције о правима детета, нарочито оним који се директно остварују у систему образовања. Поред осталих дискусија и практичног рада, отворена је и актуелна тема, која се тиче остваривања права детета на квалитетно образовање током пандемије КОВИД-19.

Посебан бенефит овог семинара је што се у Ресурс пакету налазе наставне јединице које се односе на постизање исхода о правима детета, а које се налазе на сајту пројекта. Наставници се такође могу упознати и са неколико приручника, а који им могу веома помоћи у раду са наведеном проблематиком. После обуке од учесника се очекује примена стечених знања, у виду реализације часова о правима детета, као и бројних других акција, којима ће се допринети да деца уче своја права и да их живе у школи, што и јесте смисао целокупног пројекта.

Обука је реализована у оквиру пројекта ,,Образовање за права детета“, који реализује Ужички центар за права детета уз подршку Песталоци дечје фонадације, из Швајцарске.

 

Координаторка пројекта
Весна Богосављевић

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА 2021.

Већ трећу годину у нашој школи се реализује пројекат „Образовање за права детета“. Пројекат се реализује у сарадњи са Ужичким центром за права детета који у сарадњи са организацијама цивилног друштва  и основним школама  у Србији, путем овог пројекта ради на промоцији и имплементацији дечјих права у школе. Све активности се реализују уз подршку Песталоци дечје фондације из Швајцарске.

У другом полугодишту ове школске године вршњачки едукатори ученичког парламента су реализовали низ радионица о превенцији дискриминације у свим одељењима од првог до четвртог разреда , а од петог до  осмог разреда су реализовали радионице које се односе на опасности које се појављују на интернету.  Ученици првог циклуса  су такође , након реализованих радионица сачинили зидне новине које се односе такође на пртевенцију дискриминације.

Обука вршљачких едукатора

Чланови  парламента су у сарадњи са координаторком школског пројекта Весном Богосављевић осмислили обуку за вршњачке едукаторе, за млађе и старије разреде. Осмислили су ППТ презентације, сценарио за реализацију радионица и у склопу радионица су приказивали пригодбне видео садржаје, после којих се водила дискусија.

Опширније о радионици можете погледати ОВДЕ

Координаторка пројекта
Весна Богосављевић

У оквиру обележавања Дечје недеље у нашој школи је 8. октобра одржана обука за 20 ученика 6. и 7. разреда о правима деце. Обука је део пројекта Образовање за права детета, у ком наша школа учествује већ четврту годину. Учесницима обуке се обратио директор Александар Урошевић, пожелевши им успешан рад. Обуку су спровеле педагошкиња Весна Богосављевић и психолошкиња Драгина Митровић.

Пројекат „Образовање за права детета“ реализује Ужички центар за права детета у сарадњи са организацијама цивилног друштва и основним школама у Србији, уз подршку Песталоци дечје фондације из Швајцарске.

координаторка пројекта
Весна Богосављевић