m

ОШ „Слободан Секулић“ саграђена је као пета по реду основна школа у Ужицу. Припадамо месној заједници Крчагово.

Норвешких интернираца 18,
31000 Ужице

+381 31 562 981 / +381 31 562 982

Top
Image Alt

Организација радног времена

Превоз

За децу, ученике школе, који путују са подручја Љубања, Збојштице, Врела и Аде организован је превоз ђачким аутобусом по утврђеном распореду.

Исхрана

Ученици могу да користе услуге школске кухиње у терминима за време великог одмора и после наставе (сок, 12 врста пецива, чај, јогурт, колаче…)

Ученици који су у продуженом боравку и који су укључени у „Пилот пројекат обогаћеног једносменског рада“ (од првод до четвртог разреда) имају оброке у школском ресторану по тачно утврђеном распореду и јеловнику за тај дан.

Распоред рада

Настава се одвија у две смене. У преподневној почиње у 7 часова и 30 минута, а у поподневној у 14:00 часова.

Уџбеници, прибор

Школа обезбеђује све потребне уџбенике, приручнике и стручну литературу. За наставу се користе прописани уџбеници. Одговарајући активи врше самосталан избор уџбеника (у понуди су уџбеници који су прописани од стране надлежног министарства). Након таквог избора, школа уговара, врши набавку и дистрибуцију уџбеника уз сагласност Савета родитеља.

Библиотека

Школска библиотека садржи лектиру, белетристику, стручну литературу, часописе и сл. Правила коришћења услуга школске библиотеке регулисана су посебним Правилником. До сада је у нашој библиотеци каталошки обрађено преко 11000 књига.

Здравствено васпитање и нега

Обезбеђени су кроз систематске прегледе, едукативне садржаје и друге видове које предвиђа Програм здравственог образовања у оквиру Годишњег плана рада Школе. У школи постоји савремена зубна ординација за ученике која ради сваког радног дана.

Излети, екскурзије и настава у природи

Школа током године организује више излета са различитим садржајима (спортски, планинарење, дружење, еколошки излети и сл.)

Школа организује наставне екскурзије и наставу у природи, према одређеним програмима који се доносе уз учешће Савета родитеља.

Радни простор

Простор у коме је организован рад школе је у складу са Нормативом и Законом о основној школи. Школа располаже са специјализованим кабинетима за хемију, биологију, информатику, као и учионицама опште намене за редовну, изборну и факултативну наставу. Школа поседује фискултурну и гимнастичку салу, простор за Дечји клуб, читаоницу, библиотеку, спортске терене, позорницу, кухињу.

Образовна структура наставног особља

Припремни предшколски програм организују 2 васпитача, а у разредној настави, као и у продуженом боравку стручни рад обавља, 16 учитеља. Образовно-васпитни рад у предметној настави организује 30 наставника. Поред наставног особља и стручни сарадници (школски психолог, школски педагог и библиотекар) у сарадњи са колегама доприносе квалитетнијем раду у школи.

Логистику у раду пружа 1 секретар, 2 рачуноводствена радника, 2 куварице, 1 ложач, 1 домар и 11 хигијеничара.