m

ОШ „Слободан Секулић“ саграђена је као пета по реду основна школа у Ужицу. Припадамо месној заједници Крчагово.

Норвешких интернираца 18,
31000 Ужице

+381 31 562 981 / +381 31 562 982

Top
Image Alt

Запослени

Александар Урошевић

професор разредне наставе

Контакт

телефон посао: 031/560-012

телефон мобилни: 064/4438190

mail: krcagovo@petaosnovna.com

Весна Богосављевић

професор педагогије

 

Марија Крзман

мастер педагог

 

Светлана Прљевић Миљковић

професор разредне наставе – библиотекар

Мирјана Познановић

васпитач

ПРВИ РАЗРЕД:

I1 – Мица Митровић
професор разредне наставе
I2 – Даница Видић
професор разредне наставе
I– мр Љубица Аничић

професор разредне наставе

ДРУГИ РАЗРЕД:

II1 – Марија Тошић
професор разредне наставе

II2 – Дана Новаковић
професор разредне наставе

II4 – Стана Курћубић
професор разредне наставе

ТРЕЋИ РАЗРЕД

III– Слађана Радибратовић
професор разредне наставе

III2 – Јасминка Жунић
професор разредне наставе

III3 – Златко Цвијовић
професор разредне наставе

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

IV1 – Драгина Арсенијевић
професор разредне наставе

IV2 – Виолета Ђоковић
професор разредне наставе

IV4 – Софија Срндаћевић
професор разредне наставе

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ЉУБАЊЕ

I и III разред Милош Чолић

професор разредне наставе


II и IV разред 
Наташа Јанковић
професор разредне наставе

замена Невена Тодоровић

Српски језик

 • Љиљана Доганџић
 • Милован Алексић
 • мр Јасмина Филиповић

 Математика

 • Тања Рајаковић
 • Мирјана Митровић
 • Сања Папић (замена)
 • Слађана Даниловић

 Енглески језик

 • Оливера Тејић
 • Марија Верговић
 • Јелена Чавић
 • Владан Цицварић

 Француски језик

 • Марина Антонијевић

замена Душица Новаковић

 Немачки језик

 • Ана Ђокић

 Историја

 • Александра Куљанин
 • Милош Рацић

 Географија

 • Марина Трифуновић
 • Слободан Алексић

 Биологија

 • Милева Рогић
 • Драгана Дулановић Суботић

 Хемија

 • Мирјана Којадиновић

 Физика

 • Лела Међедовић
 • Вукашин Томић
 • Маријана Станковић

 Информатика и рачунарство

 • Никола Сокић
 • Радомир Бошњаковић
 • Ана Минић

Техника и технологија                                            

 • Никола Сокић
 • Радомир Бошњаковић
 • Горан Гардић

 Физичко васпитање

 • Драган Ивановић
 • Татјана Мијаиловић (замена)
 • Владимир Аничић

 Музичко образовање

 • Владана Абрамовић

 Ликовно образовање

 • Нада Цветић

Верска настава

 • Слободан Поледица
 • Александар Кнежевић

Грађанско васпитање                                                  

 • Звјездана Мијаиловић
 • Весна Богосављевић
 • Никола Спасојевић
 • Бранка Караклић
 • Бојана Удовичић

Десимир Поповић

професор разредне наставе

замена:

Ивана Ивановић

професор разредне наставе

 

Гордана Жунић

професор разредне наставе

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Биљана Ђуровић

ШЕФ СЛУЖБЕ РАЧУНОВОДСТВА

Зорица Милошевић

РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – БЛАГАЈНИК

Весна Жеравчић

ДОМАР

 • Александар Жунић

 

МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА – ЛОЖАЧ

 • Рајко Божић

 

КУВАРИЦА

 • Зорица Мелентијевић
 • Миленка Дуковић

ЧИСТАЧ

 • Драгица Терзић
 • Биљана Селаковић
 • Драгина Жунић
 • Зоран Јелисавчић
 • Светлана Ракић
 • Мира Ђурић Живковић
 • Милка Марковић
 • Надица Тешовић
 • Драгана Јелисавчић
 • Миливојка Тодоровић
 • Стојанка Лековић