Home

Борба против трговине људима/децом

Објавио Администратор | Датум: сеп 29 2022

2

Борба против трговине људима/децом

Наша школа континуирано предузима активности у циљу обезбеђивања услова за подстицајно одрастање и развој ученика/ца. Од школске 2022/23. године, основне школе су у обавези да у Годишњи план и програм рада, у области заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, укључе и активности на унапређивању заштите од трговине људима/децом.

Једна од планираних активности у нашој школи, је и успостављање сарадње са неком од организација, које се овом проблематиком баве. Како смо НВО АСТРА препознали као релевантну и веома успешну на пољу борбе против трговине људима, одлучили смо се на успостављање сарадње. Позив на сарадњу је прихваћен у најкраћем року и одговорено је на све наше захтеве и предлоге. Такође, договорена је и даља сарадња, у складу са могућностима потребама школе.

Данас је у нашу школу стигао разноврстан и веома користан материјал, у виду приручника, брошура и рекламног материјала. Материјал је погодан за ученике, наставнике и остале запослене, а користиће се и дистрибуирати у складу са могућностима и потребама, по утврђеном плану.

Сигурни смо да ће ова активност допринети квалитету рада наше школе, посебно у области превенције трговине људима/децом, али и реаговања и пружања подршке особама жртвама трговине људима.

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Оставите коментар