m

ОШ „Слободан Секулић“ саграђена је као пета по реду основна школа у Ужицу. Припадамо месној заједници Крчагово.

Норвешких интернираца 18,
31000 Ужице

+381 31 562 981 / +381 31 562 982

Top
Image Alt

Наставни програм

Школа ради по наставним плановима и програмима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основној школи.

Изборни предмети

 • Руке у тесту
 • Чувари природе
 • Лепо писање
 • Од играчке до рачунара
 • Свакодневни живот у прошлости
 • Цртање,сликање и вајање
 • Хор и оркестар
 • Информатика и рачунарство
 • Шах
 • Домаћинство

Обавезни изборни предмети

 • Грађанско васпитање/Верска настава
 • Страни језик (француски/немачки)
 • Физичко васпитање – изборни спорт (фудбал/одбојка)

Посебни програми

 • Програм стручног усавршавања наставника
 • Припремни предшколски програм
 • Организација продуженог боравка
 • Спортске активности
 • Здравствено васпитање (репродуктивно здравље)
 • Превенција малолетничке делинквенције
 • Школа без насиља
 • Корективно-педагошки рад
 • Програм примене Конвенције о правима детета

Секције

Рад секција заснива се на испитивању потреба и заинтересованости ученика за одређене садржаје сваке школске године. Сваки ученик у складу са својим могућностима, жељама и интересовањима може узети учешће у различитим облицима слободних активности:

 • спорт
 • уметност
 • природне науке
 • друштвене науке
 • језик и комуникација
 • хуманитарни рад
 • забава и излети (школске журке, излети, перформанси и сл.)

Тренутно у школи постоје следеће секције: рецитаторска, новинарска, библиотечка, ликовна, хорови млађих и старијих разреда, еколошка, математичка, клуб младих техничара, планинарско-географска, фолклорна, кошаркашка, одбојкашка, гимнастичка, и шаховска секција.

Радионице

У школи је веома развијен активан начин рада са ученицима који се одвија у оквиру појединих секција и пројектних активности. Код нас су популарно назване радионице заступљене као:

 • тематске
 • психолошке
 • едукативне
 • креативне
 • спортске
 • истраживачке