m

ОШ „Слободан Секулић“ саграђена је као пета по реду основна школа у Ужицу. Припадамо месној заједници Крчагово.

Норвешких интернираца 18,
31000 Ужице

+381 31 562 981 / +381 31 562 982

Top
Image Alt

Бесплатни уџбеници школска 2023/2024. година

Обавештење о томе ко има право на бесплатне уџбенике, као и који уџбеници
припадају бесплатним, можете прочитати у наставку текста.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство просвете планира да и за школску 2023/2024. годину обезбеди бесплатне уџбенике за ученике основних школа. У складу са тим потребни су нам подаци о броју ученика и то:

-ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)
-ученицима који основно образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујићи и ИОП3
-Ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовно васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећани фонт, Брајево писмо, електронски формат)
-Ученицима  који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања
-ученицима првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

-За ученике социјално угрожених породица-примаоце новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
-За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања, потврду образовно васпитне установе о својству ученика, односно студента;
-За ученике који похађају ОШ„Слободан Секулић“ ,школа не издаје потврду, јер поседује податке о наведеним ученицима (односи се на ученике који остварују право на бесплатне уџбенике по критеријуму треће и свако наредно дете и ИОП-у)

Бројно стање и потребну документацију доставити до 05.04.2023. административном раднику школе.

Бесплатни уџбеници

У првом циклусу (од 1-4. разреда) основног образовања и васпитања, за предмете:
математика,
срски језик/матерњи језик,
свет око нас,
природа и друштво и
страни језик као обавезни предмет

У другом циклусу (5-8. разреда) основног образовања и васпитања, за предмете:
математика,
српски језик и књижевност/матерњи језик,
први страни језик,
географија,
историја,
хемија,
физика и
биологија.